برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآن

بازدیدها: 12

شورای توسعه فرهنگ قرآن به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیست و ششمین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآن کشور در روز شنبه دوم خرداد ۱۳۹۴ در محل این شورا برگزار شد. جلسه با حضور ۱۹ نفر از ۲۶ نفر اعضای دارای رأی شورا رسمیت یافت. آقایان هاشمی وزیر بهداشت و درمان و فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری برای نخستین بار در این جلسه حضور داشتند.

لینک گزارش تصویری جلسه

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

تحصيلات عالی رايگان برای حافظان کل قرآن کريم

بازدیدها: 9

شورای تخصصی توسعه فرهنگی قرآنی  1390روز شنبه 9/ 7/ 1390 سيزدهمين جلسه‌ی شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآن با دستور بررسی «آيين‌نامه و ضوابط شمول مزايای تحصيل رايگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل قرآن کريم» در محل دبيرخانه‌ی شورای عالی انفلاب فرهنگی برگزار شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)