اصرار شورای پژوهشی گروه بر بازبينی و نظارت مدير گروه

بازدیدها: 9

روز دوشنبه 7 / 9 / 1390 سيزدهمين جلسه شورای پژوهشی گروه علوم قرآنی برگزار شد. اين جلسه‌ی که فاصله‌ی زمانی نسبتاً قابل توجهی از جلسه‌ی پيشين داشت دارای سه دستور بود.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)