بررسی متن اعجاز قرآن با گرايش شبهه‌پژوهشی (54) ـ عکس ـ

بازدیدها: 9

 روز چهارشنبه 23 / 9 / 1390 پنجاه و چهارمين جلسه شورای پژوهشی مرکز فرهنگ و معارف قرآن برگزار شد. در اين جلسه که با حضور ده نفر از اعضا برگزار شد، در باره‌ی متن کتاب اعجاز قرآن با گرايش شبهه‌پژوهشی بحث و بررسی شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ضرورت اتخاذ خط مشی روشن در باره‌ی رويکرد همراه‌سازی مخاطب (53)

بازدیدها: 9

روز گذشته چهارشنبه 2 / 9 / 1390 پنجاه و سومين جلسه‌ی شورای پژوهشی مرکز فرهنگ و معارف قرآن با حضور هشت نفر از اعضا برگزار شد. در اين جلسه که سه دستور داشت، بر نگارش «سيمای ابرار» با رويکردی که مخاطبان را با خود همراه کند، تأکيد شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

افزايش جلسات شورای پژوهشی و اولويت رسيدگی به دستور تعيين ناظر برای محصولات (52)

بازدیدها: 9

شورای پژوهشی مرکز فرهنگ و معارف قرآن پنجاه و دومين جلسه‌ی خود را در روز دوشنبه 30/ 8/ 1390 برگزار کرد. اين جلسه برای بررسی و تصميم‌گيری در باره‌ی پنج دستور تشکيل شده بود.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

اصطلاح‌شناسی مفاهيم سياسی در منابع قرآنی (51)

بازدیدها: 28

شورای پژوهشی مرکز فرهنگ و معارف قرآن در پنجاه و يکمين جلسه خود در روز چهارشنبه 18 / 8 / 1390 ضمن بررسی عناوين تعيين شده برای موظفی پژوهشگران و اعضای هيئت علمی مرکز تعدادی از عنوان‌ها را تصويب کرد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

نظارت نهايی کتاب «مأموريت‌ها و رفتار پيامبر اکرم (ص) با مخالفان از منظر قرآن»

بازدیدها: 9

شورای پژوهشی مرکز فرهنگ و معارف قرآن در پنجاهمين جلسه‌ی خود در روز چهارشنبه 3/ 8/ 1390 حجت‌الاسلام سعيد بهمنی را به عنوان ناظر نهايی کتاب مأموريت‌ها و رفتار پيامبر اکرم (ص) با مخالفان از منظر قرآن تعيين کرد.

نويسنده‌ی کتاب يادشده حجت‌الاسلام علی‌محمد يزدی عضو هيئت علمی در گروه تفسير موضوعی مرکز است که پژوهش‌های مربوط به آن را در قالب موظفی هيئت علمی انجام داده است. اين کتاب

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)