بررسی شاخص‌های فرهنگ عمومی (79)

بازدیدها: 43

روز يکشنبه 17 / 2 / 1391 در هفتاد و نهمين جلسه کميته دين و فرهنگ عمومی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم شاخص‌های فرهنگ عمومی بررسی شد. در اين جلسه مهندس عباس معلمی يکی از اعضای گروه علمی و پديدآورندگان کتاب شاخص‌های فرهنگ عمومی به ارائه بحث در باره‌ی مطالعات انجام شده در کتاب يادشده پرداخت.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

بررسی الگوی مفهومی حاکم بر نقشه علمی فرهنگی (77)

بازدیدها: 42

روز سه‌شنبه 5 / 2 / 1391 هفتاد و هفتمين جلسه‌ی کميته دين و فرهنگ عمومی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم برگزار شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

اولويت‌های پژوهشی سال 1391 کميته‌ی دين و فرهنگ عمومی کميسيون حوزوی

بازدیدها: 10

روز پنج‌شنبه 15 / 10 / 1390 در شصت و هفتمين جلسه کميته دين و فرهنگ کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولويت‌های پژوهشی اين کميته  بحث و بررسی شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

عنصر «مسئوليت احزاب» در لايحه‌ی احزاب کجاست؟

بازدیدها: 9

جلسه کميته دين و فرهنگ که در روز پنج‌شنبه 17 / 9 / 1390 در محل کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم تشکيل شد، ميزبان دکتر حسين نجابت نماينده‌ی مردم تهران و يکی از امضا کنندگان لايحه‌ی پيشنهادی «طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌های سياسی» بود.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)