عضويت در کميسيون مسائل حوزه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازدیدها: 9

حجت‌الاسلام و المسلمين حميد پارسانيا رئيس شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاريخ 16 /11 /92 حجت‌الاسلام سعيد بهمنی را به عضويت کميسيون تخصصی مسائل حوزه منصوب کرد. چنانکه در حکم آمده، اين انتصاب به موجب مصوبه بيست و چهارمين جلسه شورای تخصصی حوزوی در مورخه 27/ 07/ 92 انجام شده است.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

تمرکز بر مسائل حوزه‌های علميه و حل آنها در همه‌ی ابعاد (3)

بازدیدها: 9

روز يکشنبه 8 / 11 / 1391 سومين جلسه کميسيون مسائل حوزه‌های علمیه در محل شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم برگزار شد. در اين جلسه اعضا با بحث در باره‌ی تنقيح موضوعی نقش و وظايف اين کميسيون و بررسی نظام موضوعات مربوط تمرکز بر مسائل حوزه‌های علميه و حل آنها در همه‌ی ابعاد تأکيد کردند.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

برگزاری دومين جلسه کميسيون مسائل حوزه‌های علميه در محل دبيرخانه شورای تخصصی حوزوی

بازدیدها: 10

روز پنج‌شنبه 27 / 10 / 1391 دومين جلسه کميسيون مسائل حوزه‌ی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور حجت‌الاسلام  والمسلمين حميد پارسانيا رئيس شورای تخصصی حوزوی در محل اين شورا در قم برگزار شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

آغاز به کار کميسيون مسائل حوزه در شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم

بازدیدها: 10

بعد از ظهر چهارشنبه 20 / 10 / 1391 نخستين جلسه‌ی کميسيون مسائل حوزه در ساختمان شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم تشکيل و با اين جلسه آغاز به کار کرد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

بررسی شاخص‌های فرهنگ عمومی (79)

بازدیدها: 43

روز يکشنبه 17 / 2 / 1391 در هفتاد و نهمين جلسه کميته دين و فرهنگ عمومی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم شاخص‌های فرهنگ عمومی بررسی شد. در اين جلسه مهندس عباس معلمی يکی از اعضای گروه علمی و پديدآورندگان کتاب شاخص‌های فرهنگ عمومی به ارائه بحث در باره‌ی مطالعات انجام شده در کتاب يادشده پرداخت.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

بررسی الگوی مفهومی حاکم بر نقشه علمی فرهنگی (77)

بازدیدها: 42

روز سه‌شنبه 5 / 2 / 1391 هفتاد و هفتمين جلسه‌ی کميته دين و فرهنگ عمومی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم برگزار شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

بازنگری نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور در قم (86)

بازدیدها: 9

روز پنج‌شنبه 18 / 12 / 1390 هشتاد و ششمین جلسه‌ی کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضای این کارگروه تشکیل شد. این جلسه با هدف آغاز بازنگری نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور پس از فراهم شدن آن در تهران و قم برگزار شد.

کارگروه در ابتدای جلسه به طرح دیدگاه‌های کلی در باره بازنگری دو سند و به ویژه در باره‌ی بازنگری و تکمیل هرچه بیشتر نقشه‌ی تدوین شده در کمیسیون حوزوی پرداخت.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

اولويت‌های پژوهشی سال 1391 کميته‌ی دين و فرهنگ عمومی کميسيون حوزوی

بازدیدها: 10

روز پنج‌شنبه 15 / 10 / 1390 در شصت و هفتمين جلسه کميته دين و فرهنگ کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولويت‌های پژوهشی اين کميته  بحث و بررسی شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

اقدامات کلان نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور (85)

بازدیدها: 9

هشتاد و پنجمين جلسه کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که در روز يکشنبه 11/ 10 / 1390 در محل کميسيون حوزوی برگزار شد، به بررسی اقدامات کلان نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور پرداخت.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

تدوين اقدامات راهبردی نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور در سه عرصه‌ی مفاهيم، ساختار و محصول (83)

بازدیدها: 10

روز يک‌شنبه 27 / 9 / 1390 هشتاد و سومين جلسه کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوين اقدامات راهبردی نقشه مهندسی فرهنگی در سه عرصه‌ی مفاهيم، ساختار و محصول، مورد توجه قرار گرفت.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

طرح «فرايند تدوين نقشه‌های خرد مهندسی فرهنگی» (82)

بازدیدها: 43

در هشتاد و دومين جلسه کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که در روز پنج‌شنبه 24 / 9 / 1390 در قم برگزار شد، «فرايند تدوين نقشه‌های خرد مهندسی فرهنگی» طرح و بررسی آن آغاز شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

رفع چالش‌های فراروی فرهنگ با اقدامات راهبردی نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور (81)

بازدیدها: 9

در هشتاد و يکمين جلسه‌ی کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که در روز يکشنبه 20 / 9 / 1390 در قم تشکيل شد، نخستين پيش‌نويس اقدامات راهبردی نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور بررسی شد. حجت‌الاسلام ذوعلم اقدامات راهبردی در نقشه را ناظر بر چالش‌های اساسی برشمرد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

عنصر «مسئوليت احزاب» در لايحه‌ی احزاب کجاست؟

بازدیدها: 9

جلسه کميته دين و فرهنگ که در روز پنج‌شنبه 17 / 9 / 1390 در محل کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم تشکيل شد، ميزبان دکتر حسين نجابت نماينده‌ی مردم تهران و يکی از امضا کنندگان لايحه‌ی پيشنهادی «طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌های سياسی» بود.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

تقويت پژوهش و آموزش حوزه‌ی فرهنگ

بازدیدها: 9

هشتادمين جلسه‌ی کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در روز يک‌شنبه 13 / 9 / 1390 در قم برگزار شد. در اين جلسه بررسی و بحث در باره‌ی راهبردهای دهگانه ادامه پيدا کرد و شماری از راهبردها به وسيله‌ی اعضا بازتدوين و تأييد شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

بررسی اهداف نقشه‌ی مهندسی فرهنگی و راهبردهای کلان آن

بازدیدها: 9

کارگروه تخصصی مهندی فرهنگی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در هفتاد و نهمين نشست خود در روز پنجشنبه 10 / 8 / 13 به مدت هشت ساعت برگزار شد، اهداف نقشه‌ی مهندسی فرهنگی و راهبردهای کلان آن را بررسی کرد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)