فصل نگارش

بازدیدها: 9

مدتی نسبتاً مديد به درج گزارش‌هايی رسمی از کارها و جلسات و اقتباس‌هايی پراکنده در پايگاه بسنده شد. در اين مدت، برخی دوستان ديرين با تماس‌های مکرر نسبت به رکود در نگارش به ويژه نگارش در بخش ديدگاه‌ها يعنی يادداشت‌ها، خاطرات، دلنوشته‌ها و مشاوره‌های عمومی گلايه می‌کردند. اين گلايه‌ها از سوی کسانی که دوستشان می‌دارم، هم موجب خرسندی بود و هم دريغ و تأسف؛ خرسندی از اينکه آنان به نوشته‌ها توجه دارند و احتمالاً برايشان راه‌گشا و مفيد بوده است و دريغ و اسف از اين که مانعی وجود داشت که نمی‌توانستم به نوشتن ادامه دهم. برخی گلايه‌مندان

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

«حُسن» و «ملاحت»

بازدیدها: 17

«به مناسبت ميلاد رسول اکرم (ص)»

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آري  به اتفاق  جهان  مي‌توان  گرفت

امتحان انشاي سال چهارم دبيرستان بود. امتحانات نهايي سال 1358 گنبد در دبيرستان شريعتي برگزار مي‌شد. همه‌ي دبيرستاني‌ها آماده بودند تا يکي از آخرين امتحانات

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)