شهد معارف

بازدیدها: 8

دیروز چهارشنبه نوزدهم خرداد، در مؤسسه آینده روشن نشستی به نام انتشار تشیع در جهان با حضور  دكتر سیدمحمد تیجانی سماوی برگزار شد. من به دعوت آقای سیدعلی پوطباطبایی مسئول برگزاری نشست‌ها، برای مدیریت نشست در جلسه حضور داشتم. اگرچه دكتر تیجانی قصد داشت بحث مشخصی مطرح كند و جلسه نیازی به من و مدیریتم نداشت، ولی دیدن او و گزارشی كه می‌داد برایم خالی از لطف نبود.
او ابتدا خطبه جذابی خواند و سپس به شیوایی سخنان خود را با تلاوت این آیه آغاز كرد: «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد/13، 11). او مراد از تغییر را تغییر درونی و فكری می‌دانست و تحول فكریش را به عنوان مصداق این آیه برشمرد.
دكتر تیجانی كه یكی از عالمان اهل سنّت در تونس بوده،‌ بر اثر پرسش‌های فراوانی كه در اندیشه كلامی و آرای فقهی اهل سنّت برایش پیش آمده، به تحقیق در باره مذاهب پرداخته و در رهگذر تحقیق در این باره به تشیع گرویده است.  45 سال پیش او از مذهب سابق خود یعنی سنّی بودن فاصله گرفته و به تشیع گرویده است.
او به قدری شیوا و متین در باره معارف شیعی سخن می‌گفت که گویی از شهد گلهای معارف شیعی نوشیده و اکنون عسل مصفا و شفابخشی را برای مخاطبان خود می‌تراود.


VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)