عضویت در کمیته علمی مرجعیت علمی قرآن کریم

بازدیدها: 34

 

به درخواست حجه الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، و موافقت حجه الاسلام قطبی سرپرست میز تخصصی توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی و نیز حجه الاسام سبحانی رئیس قطب باورهای دینی دفتر تبلیغات اسلامی، حجه الاسلام سعید بهمنی عضو هیئت علمی گروه علوم قرآنی این پژوهشکده به عضویت «کارگروه مرجعیت علمی قرآن» درآمد. همراه با ایشان، عضویتِ حجج اسلام آقایان بابایی، مطهری، یزدانی مقدم، و آقایان دکتر علیپور و واسعی نیز درخواست شد که با عضویت ایشان نیز موافقت شده است. با این توضیح که جز آقای بهمنی دیگر اعضا تنها متناسب با پروژه‌های مربوط به تخصص و حزوه مدیریت‌شان به کارگروه دعوت می‌شوند.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)