تشکیل کمیته تدوین اسناد راهبردی منشور توسعه فرهنگ قرآنی کشور

بازدیدها: 10

شورای توسعه فرهنگ قرآنیسرانجام پس از به فرجام رسیدن پیشن نویس دو سند راهبردی آموزش عمومی و تبلیغ و ترویج و پیشرفت اساسی در سند راهبردی پژوهش و آموزش عالی کشور برابر نظام‌نامه تدوین اسناد راهبردی مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور، کمیته تدوین سند راهبردی اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی کشور (موضوع ماده چهارم برنامه پنجم توسعه کشور) برای نهایی‌سازی اسناد یادشده تشکیل شد.اولین جلسه کمیته تدوین سند راهبردی اجرای منشور توسعه روز سه شنبه ۲۲/ ۱۰ / ۱۳۹۴ در محل دبیرخانه شورای توسعه برگزار می‌شود. به همین منظور رؤسای کارگروه‌های بازنگاری اسناد و دیگر اعضای کمیته برای شرکت در این جلسه دعوت شدند.۱ M

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)