جلسله هماهنگی دفتر تبليغات اسلامی برای اجرای طر‌ح‌های توسعه فرهنگ قرآن

بازدیدها: 11

روز سه شنبه 5 / 2 / 1391 جلسه‌ی هماهنگی مديران ارشد دفتر تبليغات اسلامی برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ فرهنگ قرآن برگزار شد.جلسه يادشده که با دعوت حجت‌الاسلام و المسلمين واعظی رئيس دفتر تبليغات اسلامی برگزار شد، حجج اسلام: شمس الله مريجی معاون آموزش دفتر و رئيس دانشگاه باقرالعلوم، احمدزادهوش معاون فرهنگی تبليغی، غلامرضا موسوی معاون منابع انسانی و پشتيبانی و سعيد بهمنی عضو شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی کشور حضور داشتند.

در اين جلسه با تأکيد رياست دفتر بر اجرای درست و به موقع برنامه‌ها مقرر گرديد:

1 . جدول برنامه‌ها به گونه‌ای آماده شود که بتوان پانزدهم شهريور ماه نتيجه‌ی نهايی آن را گزارش کرد.

2 . جدول اجرای برنامه‌ی حوزه معاونت فرهنگی تبليغی دفتر روز شنبه 9 / 2 / 1391 نهايی می‌شود.

3 . معاونت پشتيبانی مسئوليت پايش اجرای برنامه را بر عهده دارد. اين معاونت در پايان هر ماه روند جاری و نتايج به دست آمده را با برآورد کاستی‌ها و مزايای اجرای برنامه، به رياست دفتر گزارش می‌کند.

4 . برنامه‌های پژوهشی زير نظر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کريم انجام می‌شود. برای چابک‌سازی مسير تصويب طرح‌ها کميته‌ای ويژه مسئوليت بررسی و تصويب طرح‌های مربوط را بر عهده خواهد داشت.

5 . مرکز فرهنگ و معارف قرآن حتی‌الامکان نيازهای معاونت فرهنگی تبليغی به متون قرآنی مورد نياز مبلغان را تهيه خواهد کرد.

6 . ره‌توشه‌ی مبلغان به وسيله‌ی اعضای هيئت علمی و پژوهشگران مرکز فرهنگ و معارف قرآن انجام می‌شود؛ با اين قيد که معاونت فرهنگی تبليغی به طور مستقيم امور مربوط را تمشيت خواهد کرد.

7 . دومين جلسه هماهنگی دفتر برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ی فرهنگ قرآن در راستای سياست‌های شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآن شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز سه شنبه 19 / 2 / 1391 با حضور رئيس دفتر تبليغات اسلامی برگزار خواهد شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)