نگاهی شايسته‌ی انگليس

بازدیدها: 9

تصوير معنی‌دار و حاکی از «بی میلی و اخم احمدی نژاد به انگلیس» در دیدار با سفیر انگلستانتصويری معنی‌دار که عميقاً احساس ايران در باره‌ی انگليس را حکايت می‌کند.

برای ديدن واضح‌تر نگاهِ رئيس‌جمهور بر روی تصوير کليک کنيد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)