رویت هلال شوال (عکس)

بازدیدها: 8

رؤيت هلال مستحب و از سنت های پیامبر اکرم ص است. به قصد رویت هلال با گروه استهلال استان قم همراه شده به ارتفاعات جنوبی شهر قم رفتیم.

گزارش تصویری در ادامه مطلب

پس از استقرار لوازم و تجهيزات، عملیات استهلال با موفقيت انجام شد و بحمدالله هلال ماه شوال را رویت کردیم.

بدین ترتیب فردا چهارشنبه 1390/6/9 روز نخست ماه شوال مصادف با عید سعید فطر است. این عید خجسته بر همه‌ی مسلمانان جهان مبارک باد.

مزرع    سبز    فلک   دیدم   و   داس  مه  نو یادم از کِشته خویش  آمد  و   هنگام درو
گفتم:«ای بخت! بِخُسبیدی و خورشید دمید                    » گفت: «با این همه از سابقه نومید مشو
گر روی  پاک  و  مجر د چو  مسیحا  به   فلک از چراغ  تو   به  خورشید  رسد  صد  پرتو
تکیه  بر اختر   شب   دزد   مکن   کاین   عیار تاج   کاووس    ببرد    و    کمر    کیخسرو
گوشوار   زر و  لعل  ار  چه  گران  دارد   گوش دورِ خوبی، گذران است؛ نصیحت بشنو!»
چشم بد دور ز خال  تو که  در  عرصه  حُسن بیدقی راند که بُرد از مَه و  خورشید   گرو
آسمان گو مفروش این عظمت، کاندر عشق خرمن مه به جوی خوشه پروین به دو جو
آتش زهد و  ریا  خرمن  دین  خواهد  سوخت حافظ! این  خرقه  پشمینه  بینداز  و  برو!

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)