نشست «آسيب‌شناسی مطالعات خاورشناسان در حوزه‌ی قرآن‌پژوهی» برگزار می‌شود.

بازدیدها: 9

مرکز همکاری‌های علمی و پژوهشی ـ مديريت جنبش نرم‌افزاری ـ و مرکز فرهنگ و معارف اسلامی، روز پنج‌شنبه 90/2/29 از سلسله نشست‌های قرآن‌پژوهی، نشستِ علمی «آسيب‌شناسی مطالعات خاورشناسان در حوزه‌ی قرآن‌پژوهی» را در محل همايش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌کنند.

در اين نشست علمی، ارائه‌دهنده‌ی مطلب: حجت‌الاسلام و المسلمين سيدمجيد پورطباطبايی عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ ناقد: حجت‌الاسلام و المسلمين محمدعلی رضايی اصفهانی عضو هيئت علمی جامعةالمصطفی العالمية و دبير علمی: حجت‌الاسلام و المسلمين سعيد بهمنی مدير گروه علوم قرآنی مرکز فرهنگ و معارف قرآن است.

گستردگی مطالب و ضرورت برگزاری نشست‌های متعدد

حجت‌الاسلام و المسلمين سيدمجيد پورطباطبايی در اين باره اعلام کرد: بحث آسيب‌شناسی مطالعات خاورشناسان در حوزه‌ی قرآن‌پژوهی گسترده است و يک نشست نمی‌تواند برای گزارش مطالعات انجام شده در اين زمينه کافی باشد. از اين رو، پيشنهاد کرد دست‌کم پنج نشست در اين باره برگزار شود. پورطباطبايی خاطرنشان کرد: مطلب نشست نخست، به منزله‌ی مقدمه‌ی مباحث مفصّلی است که در آينده ارائه خواهد شد. به نظر ايشان بدون ذکر مقدمات و مطالب اصلی ارائه آن نارسا خواهد بود.

فهرست اجمالی مطالب

وی فهرست اجمالی مطالب خود را که قرار است در نشست اول ارائه کند به اين شرح برشمرد:

1ـ درآمد

2ـ تعريف شرق

3ـ تعريف شرق‌شناسی

ـــــــــــــ 1ـ 3ـ تعريف لغوی

ـــــــــــــ 2ـ 3ـ تعريف اصطلاحی

ـــــــــــــ 3ـ 3ـ شرق‌شناس؛ علم يا مکتب؟

4ـ آغاز شرق‌شناسی

ــــــــــــ 1ـ 4ـ نظريه‌ی امام راحل(ره)

5ـ چگونگی شکل‌گيری اصطلاح خاورشناسی

6ـ مکاتب شرق‌شناسی

ــــــــــــ 1ـ 6ـ مکتب آلمان

ــــــــــــــــــــــــ 1ـ 1ـ 6ـ اهداف شرق‌شناسان آلمانی

ــــــــــــــــــــــــ 2ـ 1ـ 6ـ رويکرد جديد شرق‌شناسان آلمانی

ــــــــــــ 2ـ 6ـ مکتب اسپانيا

ــــــــــــ 3ـ 6ـ مکتب ايتاليا

ــــــــــــ 4ـ 6ـ مکتب روسيه

ــــــــــــ 5ـ 6ـ مکتب فرانسه

7ـ دوره‌های گوناگون خاورشناسی

8ـ اهداف و انگيزه‌ها

ــــــــــــ 1ـ 8ـ اهداف خاورشناسی

ــــــــــــــــــــــــ 1ـ 1ـ 8ـ تثبيت تاريخ‌انگاری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 1ـ 1ـ 8ـ مفهوم تاريخ‌انگاری

ــــــــــــــــــــــــ 2ـ 1ـ 8ـ ايجاد غرب‌محوری در مباحث علمی و القای روحيه‌ی خودکم‌بينی

ــــــــــــــــــــــــ 3ـ 1ـ 8ـ استعمار

ــــــــــــــــــــــــ 3ـ 1ـ 8ـ ترويج مسيحيت

ــــــــــــ 1ـ 8ـ انگيزه‌های خاورشناسی

ــــــــــــــــــــــــ 1ـ 1ـ 8ـ انگيزه‌های مذهبی

ــــــــــــــــــــــــ 1ـ 1ـ 8ـ انگيزه‌های سياسی

ــــــــــــــــــــــــ 1ـ 1ـ 8ـ انگيزه‌های فرهنگی

هدف و آثار نشست

حجت‌الاسلام بهمنی دبير علمی نشست، اظهار اميدواری کرد ارائه‌ی اين‌گونه مباحث اعم از اين‌که به صورت نشست برگزار شود يا در قالب مقاله و کتاب مطرح شود، زمينه‌ی شکسته‌شدن هيمنه‌ی مطالعات شرق‌شناسان را فراهم کرده و آسيب‌های فراوان مطالعات خاورشناسان در حوزه‌ی قرآن پژوهی را به جامعه علمی و مخاطبان علاقمند نشان دهد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)