عكس العمل شيطان هنگام نزول آيه الكرسي

به نقل از الف:

امام محمد باقر از امير المومنين (ع) روايت فرموده: هنگامي كه آيت الكرسي نازل شد رسول خدا (ص) فرمود آيه الكرسي آيه اي است كه از گنج عرش نازل شده و زماني كه اين آيه نازل گشت هر بتي كه در جهان بود با صورت به زمين خورد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)