ادامه بررسی عنوان‌های پژوهشی شورای توسعه فرهنگ قرآن در مرکز فرهنگ و معارف قرآن

در سومين جلسه کميته تصویب پروژه‌های شورای توسعه فرهنگ قرآن که در روز چهارشنبه 3 / 3 / 1391 در مرکز فرهنگ و معارف قرآن برگزار شد، 5 عنوان ديگر از عنوان‌های ارائه‌شده بررسی شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)