فعل، ترجمان طلب

  • دسته: یادداشت
  • سعيد بهمنی
  • بازدید: 2,437 views

بازدیدها: 22

معمولاً «خواست» و «طلب» را در ساخت دستوریِ واژه‌ها و کلام دنبال می‌کنيم. ساخت انشائی جمله‌ها و قضايايی که با آنها آشنا هستيم و تقريباً همه دلالت‌های آن را می‌شناسيم. غافل از اينکه هر فعل ارادی در درون خود طلب يا طلب‌هايی نهفته دارد. بنابراين، می‌توان برای هر فعل دلالتی در نظر گرفت که خاستگاه و هدف آن «خواست» و «طلب» است.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

زيارت، پيوند عاطفی، تجديد عهد و طلب

بازدیدها: 5

در مدينه مطلبی طرح شد و نظمی از معانی را در ذهنم ايجاد کرد. مطلب اين بود که چگونه زائر پيامبر اکرم ص باشيم؟

نظرم اين بود که ما در صورتی از بهره‌های زيارت برخوردار می‌شويم که عاطفه و آگاهی ما از کسی که زيارتش می‌کنيم به اندازه‌ای باشد که بتوانيم شخصيت او را به روشنی تصور کنيم و پيوند خود با او را بيابيم.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

شایسته‌ترین دل‌مشغولی

بازدیدها: 4

دل‌مشغولی‌های ما كدامند؟

برخی اولین دل‌مشغولیشان افزودن دارائیست. منقول و غیرمنقول. در برخی طلب جاه و شهرت بر فزون‌خواهی در دارائی می‌چربد. برخی به دنبال اعتبارات علمی و صنفی هستند. مدرك بالاتر، وجاهت علمی و تخصصی بیشتر و بیشتر. هر یك از موارد یادشده می‌تواند سبب دل‌مشغولی انسان شود. به گونه‌ای كه حساسیت تو را در تعامل اجتماعی برانگیزد و سلوك درونی‌ات را برابر این حساسیت‌ها رقم بزند.
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)