هماهنگی با عالی‌ترين سطح شناخت دين و مقتضيات زمانه

نشست دوم بررسي رويکرد تدوين سند دوم راهبردي مؤسسه ولاء منتظر روز دوشنبه 4/ 7/ 1390 به منظور بحث در باره‌ی «تعيين کارويژه‌ي سند راهبردي دوم مؤسسه» برگزار شد.
در اين نشست که در قالب مصاحبه و گفتگو با حجت‌الاسلام سعيد بهمنی عضو هيئت امنای مؤسسه انجام می‌شد، بر هماهنگی سند راهبردی با اساسنامه‌ی مؤسسه تأکيد شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)