زيارت، پيوند عاطفی، تجديد عهد و طلب

بازدیدها: 5

در مدينه مطلبی طرح شد و نظمی از معانی را در ذهنم ايجاد کرد. مطلب اين بود که چگونه زائر پيامبر اکرم ص باشيم؟

نظرم اين بود که ما در صورتی از بهره‌های زيارت برخوردار می‌شويم که عاطفه و آگاهی ما از کسی که زيارتش می‌کنيم به اندازه‌ای باشد که بتوانيم شخصيت او را به روشنی تصور کنيم و پيوند خود با او را بيابيم.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

بی‌مثال

بازدیدها: 17

اگر بخواهی به جاه و مالی برسی موانع فراوانی پيش رو داری که بايد برای رسيدن به آن، يک يک آنها را برداری، به ويژه لازم است  رقيبان را به دقت زير نظر داشته باشی. رقيبانی که چه بسا هر روز آنها را می‌بينی که چگونه آنها نيز چون تو بی‌صبرانه در طلب هستند. البته پيشتر بايد اقتضائات و موجبات رسيدن به آن را فراهم کرده باشی. اگر بر موانع و مشکلات بيرونی هم فائق شدی آنگاه احتمالاً به سطحی از مال و جاهی که آرزومندش هستی خواهی رسيد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)