آغاز فصلی ديگر

بازدیدها: 8

چهار فصل امروز پايان يک مرحله و آغاز مرحله‌ای ديگر است. پايانی که ياد آن، دل‌تنگم می‌کند و آغازی که ياد آن، نگرانم می‌کند. آداب اين روز و اين لحظه‌ها چيست؟ اين روز و اين لحظه‌ها را چگونه سپری کنم؟

زمين چهار فصل است و هر زمين و زمانی فصل‌هايی دارد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

زيارت، پيوند عاطفی، تجديد عهد و طلب

بازدیدها: 5

در مدينه مطلبی طرح شد و نظمی از معانی را در ذهنم ايجاد کرد. مطلب اين بود که چگونه زائر پيامبر اکرم ص باشيم؟

نظرم اين بود که ما در صورتی از بهره‌های زيارت برخوردار می‌شويم که عاطفه و آگاهی ما از کسی که زيارتش می‌کنيم به اندازه‌ای باشد که بتوانيم شخصيت او را به روشنی تصور کنيم و پيوند خود با او را بيابيم.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)