به مناسبت میلاد رسول مهربانی (ص)

محمد رسول اللهبه گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از قرنها، انتظار عالم خلقت به سر آمد و بزرگ هدايتگر انسانها پا به عرصه وجود نهاد. برترين مخلوق خدا ظاهر شد، باران رحمت باريدن گرفت و نور محمدى عالم ملك و ملكوت را منور نمود؛ و در شهرى كه شرافتش را از ولادت او دريافت كرد، چشم به جهان گشود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: الگو گرفتن از پیامبر اکرم(ص) مستلزم شرایطی است که در خود قرآن بیان شده است.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)