چند مفهوم در برنامه‌ريزی و مديريت

  • دسته: یادداشت
  • سعيد بهمنی
  • بازدید: 1,385 views

مفاهيم مديريتدر ده روز گذشته شماری از دوستان در تماس و ديدار حضوری در باره برخی مفاهيم برنامه‌ريزی و مديريت پرسش‌هايی داشتند. ظاهراً پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در صدد تدوين برنامه‌ی راهبردی با کمک مديران خود است. برخی مجموعه‌های پژوهشی ديگر در صدد هدف‌گذاری و تعيين فرايندهای لازم برای ساماندهی امور پژوهش و تحقيقات. نقطه‌ی مشترک آنها به کارگيری مفاهيم کليدی مديريت راهبردی است. بيان کليدواژه‌های يادشده در اينجا مراجعه را ممکن ساخته و زمينه‌ی تکميل آنها را فراهم می‌کند.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)