شگفت و غير مترقبه

امشب با یکی از نویسندگان رمان در کشور مواجه شدم که خود را از دوستان جلال آل احمد معرفی می‌کرد.
http://img.tebyan.net/big/1389/06/147141163925321115541511342411082419719625.jpg
رفتار و گفتار عجیب و غیرمتعارفی داشت. مطالب شگفتی در باره فروغ فرخ‌زاد، سیمین دانشور، شاملو، گلستان و خود جلال مطرح می‌کرد. نسبت‌های عجیبی به افراد یادشده می‌داد و نیز عجایبی در باره زندگی خودش در ایران، لندن، سوئد و آمریکا حکایت می‌کرد.
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)