نظم و ادب،‌به صورت یا به سیرت(4) ـ نظم در خیال ـ

از خود می‌پرسی:

  • چرا تخیلات گوناگون و متفاوت در ذهنت شکل می‌گیرد؟ و تو نمی‌توانی این مهمانان ناخوانده را از صفحه ذهن خود پاک کنی؟
  • چرا نمی‌توانی به تفکر در باره مطالبی که می‌خواهی متمرکز شوی؟
  • چرا صفحه ذهن تو در اختیار خودت نیست؟ و چون قایقی کاغذی در بیکران تصورات به این سو و آن سو می‌رود؟

خیال، حاضر شدن صورت اشیاء در ذهن است. این استحضار می‌تواند اختیاری و مدیریت شده باشد و به خدمت تو درآید، در صورتی که در درون به نظم و انتظام رسیده باشی. اگر از نظم درونی بی‌بهره باشی خیالهای تو پرت و بی‌انتظام چون موریانه استعدادهای درونی تو را می‌بلعد.
همانگونه که اشیاء ظاهری با نظم و ترتیب زیباتر شده و دسترسی به آن آسان‌تر می‌شود، قوای درونی تو نیز با نظم و انتظام زیباتر شده و دسترسی به آن برایت آسان‌تر می‌شود. تو آیا به چنین نظم و انتظامی رسیده‌ای؟

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

نظم و ادب به صورت يا به سيرت (3) ـ نظم درونی ـ

در درون هم نظمی برقرار است. نظم درونی انتخاب‌های ما در هر لحظه را رقم می‌زند.
بله. نظمی در صورت و پیدا و نظمی در سیرت و نهان كه شاید به راحتی نتوانی آن را با چشم سر احساس كنی.  به این ترتیب به دو نوع نظم و ادب اشاره دارم:

1. نظم و ادب به صورت؛

2. نظم و ادب، به سیرت.
تأكید بر این است كه نظم و ادب تنها همین چینش ظاهری و رعایت برخی هنجارها در امور نیست. اگر بخواهی به تماشای نظم و ادب درون خود و دیگران بنشینی به چشم دیگری نیاز داری، غیر از چشم سر.
ادب درونی تو هم از نظم درونی تو ناشی می‌شود، این ادب و نظم در قلمرو چشم سر نیست كه بتوانی به راحتی آن را ببینی.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

نظم و ادب، به صورت یا به سیرت (2) نماد نظم و ادب

برای ديدن تصوير در اندازه‌ی بزرگتر بر روی آن کليک کنيد.نظم به معنی چيدمان ظاهری

چینش منظم اشیا را به آشفتگی آن ترجیح می‌دهی،‌ اگرچه حتی خودت موفق به آن نشده باشی. اگر كسی ادب را در باره تو رعایت كند احساس خوبی خواهی داشت. چینش‌ها و ترتیب‌های چشم‌نواز در ظواهر و صورتِ امور برای همه پسندیده و مطلوب است.  همچنین است رعایت قواعد ادب در تعامل جمعی.

آفتابگردان‌ها نماد شایسته‌ای برای نظم و ادب هستند.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)