مسئله‌شناسی حوزه معارف و علوم قرآنی

اين طرح به سفارش مرکز پاسخدهی به پرسش‌های دينی در سال 1382 با همکاری تعدادی از دانش‌آموختگان حوزه و دانشگاه انجام شد. نتايج تحقيقات از طريق مرکز يادشده به دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحويل شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ساختار درختی حوزه علوم و معارف قرآنی

اين پژوهش در سال 1382 به سفارش ستاد ملی پاسخدهی به پرسش‌های دينی انجام شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)