نظم و ادب،‌به صورت یا به سیرت(6) ـ نظم در تفکر ـ

نظم درون انسان از شاكله فكری او سرچشمه می‌گیرد. در هنگام تزاحم کارها به کدام می‌پردازی؟ اگر اولویت‌های حركت و صیروت را برای خود مشخص کرده باشی و بدانی که به هنگام تزاحم امور  چه گزینه‌ای را انتخاب كنی و به کدام بپردازی، نظمی در درون تو شکل گرفته که  ادب و آراستگی درون تو را رقم زده است.

معمولا کسانی که از نظم ظاهری برخوردارند جامعه‌پذیر، هنجارگرا و سازمان‌پذیرند و فکر سازمانی دارند؛ در حالی كه کسانی که نظم درونی دارند از سازمان فكری برخوردارند. در درون این افراد سامانه‌ای از اولویت‌ها برپاست.  حتی سامانه و نظم درونی آنان بر نظم ظاهریشان تسلط و هیمنه دارد. اگر چشمی تیزبین داشته باشی نظم برخاسته از سیرت آنها را در هنگام تزاحم امور خواهی دید.
کارهایی که انجام می‌دهی یا از روی عادت است و بدون اندیشه و تأمل انجام می‌دهی و یا اقداماتی است که به تازگی به آن اقدام می‌کنی و نیازمند تأمل و اندیشه است. بگذریم که خاستگاه عادات تو هم انتخاب پیشین تو بوده است. به هر حال الان سخن از کارهایست که به هنگام انجام آن، در باره‌اش می‌اندیشی و از بین کارهای متعدد ترجیحش می‌دهی. نظامی که ترجیحات تو را رقم می‌زند اساس نظم درونی تو را تشکیل می‌دهد.
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)