نکاتی در باره تدوين قانون برنامه ششم سازندگی کشور

  • دسته: یادداشت
  • سعيد بهمنی
  • بازدید: 1,468 views

در آستانه پايان يافتن مدت برنامه پنج‌ساله پنجم سازندگی و آغاز برنامه ششم سازندگی کشور قرار داريم. 8.5 سال از آغاز چشم‌انداز 20 ساله‌ی کشور گذشته و تا افق چشم‌انداز در سال 1404 هجری شمسی کسری از 12 سال باقی مانده است. اين بدان معنی است که 2 برنامه‌ی پنج‌ساله و تقريبا نيمی از يک برنامه پنج‌ساله در اين مهلت قابل اجرا خواهد بود؛ برنامه ششم و هفتم و نيمی از برنامه هشتم.
لازم است برای تهيه قوانين برنامه ششم، مختصات زمانی يادشده و مهلت پيش رو را در نظر داشته باشيم تا بتوانيم نسبت خود با افق چشم‌انداز را به گونه‌ای تعريف کنيم که به همه‌ی اهداف مورد نظر در افق يادشده برسيم. هوشياری لازم در باره موقعيت زمانی و مکانی می‌تواند برنامه‌ريزی را با هوشمندی بيشتری همراه کند.
در اين نوشتار به نکاتی در باره برنامه‌ی ششم از منظر فرهنگی می‌پردازم. انتخاب مقوله فرهنگ از آن جهت است که اين مقوله فراگير بوده و بر ديگر عرصه‌ها برنامه هيمنه و تسلط خواهد داشت. چنانکه برنامه‌ريزان برنامه پنجم به اين نکته توجه يافته و برای نخستين بايد بعد از چهار برنامه مقوله فرهنگ را بر ديگر عرصه‌ها مقدم ساختند.
زمانی که نقشه مهندسی فرهنگی را در کارگروه مربوط در شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نوشتيم عبارتی گويا در ميان گروه بر سرزبان‌ها افتاد که چشم‌انداز فرهنگی کشور را در کوتاه‌ترين عبارت بيان می‌کرد.
«فرهنگ نظام يافته و نظام فرهنگ تافته»
منشور توسعه فرهنگ قرآنی کشور مبنای اساسی اين نظام فرهنگی را و راهکار فرهنگ‌تافته شدن را مشخص کرده است. چنان‌که بر دستیابی به جامعه‌ای متمسک به قرآن و عترت و حاکميت قرآن کريم بر بينش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای فردی و اجتماعی در کليه سطوح سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی نظام جمهوری اسلامی ايران تکيد کرده است. بندهای اول، دوم و دهم سياست‌ها و راهبردهای توسعه فرهنگ قرآنی نيز به اين مهم پرداخته است:
۲- اولویت بخشی به توسعه فرهنگ قرآنی در مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی کشور
۳- توسعه نظریه پردازی در نظام های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبتنی بر فرهنگ و معارف قرآنی
۱۰- ارتقابخشی نظام تعلیم و تربیت، نظام رسانه ای، نظام تبلیغات دینی و سایر نظام های مؤثر، با الهام از تعالیم قرآن کریم
افزون براين، بند دوم وظايف شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی نيز بر آن تأکيد شده است:
۲- بررسی و پیشنهاد چگونگی حاکم کردن اصول و مبانی قرآنی در برنامه‌های توسعه بلندمدت و میان‌مدت کشور به سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر
با اين توجه، لازم است در بازه‌ی زمانی پيش رو تا افق 1404 و به ويژه در قانون برنامه ششم سازندگی کشور فرهنگ ايران بر اساس قرآن کريم بازآفرينی شود. فرهنگ قرآن‌بنيان به مثابه نرم‌افزار پيشبرد اهداف انقلاب اسلامی شاکله‌ی نظام اسلامی در همه‌ی عرصه‌ها خواهد بود. به اين ترتيب، هدف آن است که همه‌ی ساحت‌های نظام اسلامی از اين فرهنگ مايه‌ور شده و قرآن کريم مبنای اساسی همه‌ی نظام‌ها و خرده‌نظام‌های درون جمهوری اسلامی ايران گردد.
بنابراين، نکات ذيل را برای تحقق «فرهنگ نظام‌يافته و نظام فرهنگ‌تافته» در تدوين بخش فرهنگ قانون برنامه ششم سازندگی يادآور می‌شوم:
برای نظام‌يافتگی فرهنگ
1.    اولویت بخشی به توسعه فرهنگ قرآنی در همه‌ی عرصه‌های ستادی و صف کشور
2.    بازسازی نظام های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر اساس اصول قرآن‌بنيان
3.    نقد علوم انسانی بر اساس عقل و تعاليم قرآن کريم
4.    بازتوليد علوم انسانی قرآن‌بنيان با رويکرد اجتهادی در کتاب و سنت
برای فرهنگ‌تافتگی نظام
5.    پيشبرد گرايش عمومی به قرآن کريم
6.    پشتيبانی حوزه‌ی علميه برای راه‌اندازی سامانه‌ی ملی مشاوره قرآن‌بنيان برای هر ايرانی
7.     تمرکز ظرفيت‌های پژوهش و آموزش عالی علوم انسانی کشور بر ساخت نظريه‌ها و مدل‌های پياده‌سازی اصول و مبانی قرآن‌بنيان در نظام‌های فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و سياسی
8.    آزمون و اجرای نظريه‌ها و مدل‌های پياده‌سازی اصول و مبانی قرآن‌بنيان در نظام‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی در طول برنامه ششم سازندگی
برای ضمانت در اجرا و تحقق اصول فرهنگی
9.    تدوين و تصويب قانون جامع امر به معروف و نهی از منکر بر اساس ديدگاه حضرت امام ره و رهبری معظم انقلاب
10.    آموزش عمومی و فراگير برای شناخت معروف و منکر و حدود راه‌های آن در نظام اسلامی
11.    آموزش عمومی و فراگير مهارت امر به معروف و نهی از منکر در درون نظام اسلامی
12.    تقويت نقش شورای عالی فرهنگی در نظارت راهبردی بر جريان فرهنگی در کشور

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)