عدل الهی و تفاوت ساعات روزه داری در کشورهای مختلف

خبرگزاری شبستان: عدالت را با یک متغیر نمی توان سنجید، وقتی قرار است دو چیز با هم مقایسه شوند، باید مجموعه ای از شرایط که در هر يک وجود دارد با دیگری مقایسه شود.

عضو شورای توسعه فرهنگی قرآن شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو خبرنگار اندیشه خبرگزاری شبستان در پاسخ به این سوال که در برخی از کشورها ساعات وزه داری 9 ساعت است و  در کشورهایی دیگر این زمان حتی به 21 ساعت می رسد و این تفاوت ساعات روزه داری چگونه با عدالت خدا سنخیت پیدا می کند، گفت: عدالت را یک با یک متغیر نمی توان سنجید، وقتی قرار است دو چیز با هم مقایسه شوند، باید مجموعه ای از شرایطی که در آن وجود دارد را با جای دیگر یا امر دوم مقایسه کرد.
حجت الاسلام سعید بهمنی ادامه داد: بنابراین زیادی و کمی ساعت یکی از متغیرهایی است که می تواند مقوله عدالت را رقم بزند افزون بر این، اساسا عبادت و فرامین الهی مقوله هایی اعتباری هستند که برای رشد و تعالی انسان وضع شده اند؛ از سوی دیگر عبادات سبب می شود صورت درونی انسان ها اولا، و سپس سلوک ظاهری آنها اصلاح شود لذا اگر بخواهد اشکالی مانند سوال یاد شده مطرح شود، باید دانست اعمالی تقرب و آثار بیشتری دارند که مشکل تر و دشوارتر باشند.
مدیر گروه قرآنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: لذا متغیرهای عدالت تنها یک امر نبوده و انسان با یک مقوله رشد نمی کند بلکه با مجموعه ای از عناصر است که به سمت خدا تقرب پیدا می کند.
مولف کتاب “دانشنامه قرآن پژوهان کشور” تاکید کرد: همیشه اعمال به همان اندازه پاداش دارند، که صعوبت و سختی با خود به همراه دارند؛ طبعا کسی که تحمل زیادی برای انجام تکالیف الهی به کار گرفته، از پاداش بیشتری هم برخوردار است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی همچنین در پاسخ به این سوال که با این توصیف افرادی که ساعت کمتری روزه دار هستند، از اجر و پاداش کمتری برخوردار خواهند شد، بیان کرد: اینطور نیست که فردی به دلیل آن که ساعت کمتری روزه است، محروم باشد ضمن آن که فرامین الهی تنها منحصر در روزه نیست و ممکن است بنده ای روزه اش ساده تر باشد اما نماز یا عبادت و فرایض دیگرش بنا به شرایط سخت تر، لذا باید این امور در مجموع سنجیده شود و به هر حال انسان بنده خداست و باید بندگی کند و قطعا حساب و کتاب پاداش اعمال به دست اوست که با عدالت می سنجد.
حجت الاسلام بهمنی عنوان کرد: اما این که شرایط و استعدادهای انسان ها متفاوت است، سنت و قانون الهی بوده که امکانات و شرایط درونی و بیرونی متفاوتی برای انسان ها رقم بزند و قطعا اگر همه در شرایط مساوی بودند، هیچ آزمون و حرکتی اتفاق نمی افتاد و این اختلاف در شرایط درونی و عرصه های بیرونی و محیطی است که موجب می شود بندگان خدا به سمت رشد و تعالی حرکت کرده و به کمال دست یابند.
عضو شورای توسعه فرهنگی قرآن شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز کرد: برای مثال شما وقتی همکاری داشته باشید که از حیث رتبه و مقام بالاتر باشد و جایگاه و مختصات سازمانی بهتری داشته باشد، این تفاوت شرایط موجب می شود که شما حرکت و انگیزه بیشتری داشته باشید و رو به جلو حرکت کنید. یا فرزند می کوشد به موقعیت پدر و مادر خود رسیده و رشد کند.
مولف کتاب “هفده گفتار قرآن پژوهی” یادآور شد: بنابراین خداوند متعال همه هستی و انسان را مملو از تفاوت و اختلاف آفریده تا انسان ها به رشد و تعالی برسند لذا “إنّ اکرمکم عند الله اتقاکم” و انسان متقی چه در ایران باشد چه در آرژانتین چه در هر کشور دیگری، با وجود تفاوت ساعات روزه، سر به بندگی خدا می گذارد و فرامین او را اطاعت می کند و قطعا عدالت خدا در محاسبه پاداش او دخیل خواهد بود.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)