چشم انداز قرآنی در افق 1404 کشور بر اساس منشور توسعه فرهنگ قرآن

حجت‌الاسلام بهمنی در نشست «بررسی دستاوردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» در نمايشگاه قرآن گفت: در چشم‌اندازی كه برای سال 1404 قابل ترسيم است، ايران متمسك به قرآن کريم خواهد بود. بدين معنی که  در افق 1404 پايه‌های جامعه تمسک به قرآن كريم در کشور نهادينه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، نشست «دستاوردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» شنبه‌شب، 29 تيرماه، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمين حميد محمدی، معاون فرآن و عترت وزارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئيس بيست و يكمين نمايشگاه بين‌المللی قرآن كريم، حسين هژبری، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، نادری منش، معاون آموزشی وزير علوم و حجت‌الاسلام بهمنی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی در محل نمايشگاه بين‌المللی قرآن كريم برگزار شد. حجت‌الاسلام بهمنی در اين نشست به ارائه سخنانی پيرامون منشور توسعه فرهنگ قرآنی پرداخت و گفت: فرهنگ قرآنی هدف منشور توسعه فرهنگ قرآنی است. http://www.maarefquran.com/images/farsi/newsPic/3279b.JPG

وی افزود: فرهنگ قرآنی يعنی تمامی زيرساخت‌های شناختی، عاطفی، مبانی فكری و تمامی پيش فرض‌های تشكيل‌دهنده فرهنگ يك ملت بر اساس قرآن كريم، در اين صورت است كه فرهنگ قرآنی در جامعه‌ای شكل می‌گيرد.

بهمنی به اهميت مفهوم «تمسك» اشاره و تصريح كرد: طبق مطالعاتی كه انجام شده است به نظر می‌رسد يكی از مفاهيم كليدی در قرآن كريم و روايات به جا مانده از پيامبر گرامی اسلامی (ص) و اهل بيت (ع) مفهوم تمسك است.

وی اظهار داشت: آنچه امروزه در جامعه ما جايگزين مفهوم تمسك شده، مفهوم انس با قرآن كريم است كه اگر اين مفهوم را به اصل روايات و آيات قرآنی باز گردانيم به مفهوم تمسك خواهيم رسيد که در قرآن و روايت مورد توجه قرار گرفته است.

عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی با اشاره به حديث ثقلين تاكيد كرد: پيامبر گرامی اسلام (ص) در حديث ثقلين به مفهوم تمسك اشاره كرده است و اگر پيامبر(ص) در اين حديث كه به عبارتی ناموس شيعه است، مفهوم مهم‌تری را مد نظر داشتند بدون شك از آن را به جای تمسك به كار می‌گرفتند. در قرآن کريم نيز متمسکان فراتر از صلاحيت شخصی به مصلح بودن توصيف شده‌اند. «الذين يمسکون بالکتاب إنا نا نضيع أجر المصلحين». اين نشان می‌دهد متمسک به قرآن کريم از سطح صلاحيت فردی بالاتر بوده و به سطح اصلاح‌گری اجتماعی می‌رسد.

وی خاطرنشان كرد: اگر مفهوم تمسك را مفهوم محوری و اساسی در نظر بگيريم می‌توان گفت هدف از منشور توسعه فرهنگ قرآنی اين است كه تمسك به قرآن كريم را در بازه‌ی زمانی لازم تحقق بخشيده و آن را در متن جامعه عملی سازد.

بهمنی تصريح كرد: اگر طبق حديث شريف ثقلين، تمسك را ضامن مصونيت ابدی مردم از هر گونه ناهنجاری و دوری از فرهنگ قرآنی بدانيم بايد هدف منشور توسعه فرهنگ قرآنی را تمسك تعريف كنيم.

وی افزود: به اين ترتيب، اگر بخواهيم بر اساس منشور توسعه چشم اندازی را در افق 1404 در نظر بگيريم چنين گزاره‌ای خواهيم داشت: «جمهوری اسلامی ايران در افق 1404 کشوری متمسك به قرآن است» يعنی پايه‌های اساسی جامعه متمسك به قرآن كريم در سال 1404 فراهم خواهد شد.

به گفته وی، اين به معنای تحقق جامعه بدون خطا نيست اما پيش‌بينی ما اين است كه مفاهيم و تعاليم اساسی مربوط به تمسک به قرآن کريم در اين بازه زمانی با کوشش جامعه‌ی قرآنی و اهتمام فراگير مردم، در کشور نهادينه خواهند شد. در صورت تحقق اين پيش‌بينی می‌توان پس از افق يادشده برنامه‌های پيشرفته‌تری را پيگيری و سطوح ديگری از تمسک به قرآن کريم را هدفگذاری کرد.

عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی گفت: لازم است اصطلاح «انس با قرآن» را به «تمسک به قرآن» برگردانيم. «انس با قرآن» امری مطلوب و لازم است، ولی کافی نيست؛ زيرا هر مأنوس با قرآن كريم لزوماً متمسك به قرآن نيست و اين همان نكته مهمی است كه در چشم‌انداز تربيت 10 مليون حافظ يا قاری قرآن بايد مد نظر داشت.

وی با ذكر مثالی تصريح كرد: برای مثال، ممكن است يك يهودی يا بودايی به پژوهش قرآنی بپردازد و در طی اين پژوهش با قرآن مأنوس بشود؛ ولی هيچ‌گاه نمی‌توان اين فرد يهودی يا بودايی را متمسك به قرآن كريم دانست؛ زيرا همانگونه كه گفتيم انس با قرآن با تمسك به قرآن كريم دو امر متفاوت هستند.

حجت‌الاسلام بهمنی در پايان خاطرنشان كرد: برای تحقق چشم‌انداز فوق شورای توسعه به منزله هيئت امنای منشور توسعه هستند يعنی امنايی كه بايد زمينه‌های ستادی و ملی تحقق منشور را عملی سازند و با پايش مستمر آن و با برنامه‌ريزی راهبردی، همه‌ی استعداهای کشور را برای رسيدن به جامعه‌ای متمسک به قرآن کريم به فعليت برسانند.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)