فاطمه خيلی خوب

فاطمه اولين سال تحصيلی خود را با امتيازها و نتيجه خيلی خوب به پايان رساند. کارنامه فاطمه در 3 صفحه تنظيم شده است. نظريات مربی فاطمه در باره او قابل توجه است.

سرکار خانم حوا رمضان طوبی نظريات خود در صفحه‌ توصيه های معلّم اينگونه نوشته است:

نوبت اول: در امر آموزش و يادگيری تلاش می‌کند و به نظر آرامش خاصی دارد و خوش اخلاق است.

نوبت دوم: در زمينه ی آموزشی از مهارت کافی برخوردار است و از نظر هنری دارای ابتکار و خلاقيت است.

بابا می‌گويد: گمان می‌کنم فاطمه آرامش را از مادر و هنر را از مادر بزرگ پدری به ارث برده است. ضمنا فاطمه در برخی تخيلات خود با پيامبران و امامان سر می‌کند و حتی آرزو می‌کند همه پيامبران در مهماني‌هايش شرکت کنند. گمان می‌کنم اين حس دينی را از مادر بزرگ مادری به ارث برده است.

کليک روی تصاوير آنها را بزرگنمايی می‌کند.

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)