يحیی بيست

تصوير کارنامه کلاس ششم يحيی بهمنی در سال 1392خدا را شکر يک بار ديگر برادرم يحيی موفق شد معدل 20 دريافت کند. آخرين بار که معدل 20 گرفت سال گذشته بود. يحیی در سال گذشته که کلاس پنجم بود خيلی زحمت کشيد. نتيجه زحمتش هم اين شد که در هر چهار نوبت امتحان کلاس پنجم معدل 20 بگيرد. امسال هم در ترم آخر کلاس ششم طوفانی از 20 راه انداخت. راستی تا کنون اين همه 20 در يک کارنامه نديده بوديم. موفقيت يحیی همه ما را خوشحال کرده است. بابا می‌گويد: آرزو می‌کنم يحيی در بندگی خدا نيز نمره 20 بگيرد و تا زنده است همين امتياز را حفظ کند. البته جايزه يحيی محفوظ است و قرار شده بابا آن را با مشورت مادر تدارک کند.

تصاوير گالری زير با کليک بزرگنمايی می‌شوند.

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)