باز باران

کودک عزادار گريان

باز باران پر ز ناله

می‌خورد بر بام خانه

يادم آرد کربلا رادشت پر شور و بلا را

گردش يک ظهر غمگين

گرم و خونين

لرزش طفلان نالان

زير تيغ و نيزه‌ی کين

آن صدای گريه‌های کودکانه

واندر آن صحرای سوزان

می‌دود طفلی سه‌ساله

پر زناله، دل‌شکسته، پای خسته

باز باران قطره قطره می‌چکد از چوب محمل

وای باران، وای باران، اشک‌باران

در غم جانکاه ياران

برادر ارجمندم جناب آقای دکتر علی‌اصغر غفوری اين شعر را که سروده يکی از همکارانش است، از ياسوج برايم فرستاده است.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

زیبا بود . . .

این سروده را پیش‌تر اندکی ویرایش کردم. بد نیست صورت جدید را برایتان بنویسم :

باز باران بی‌بهانه

می‌خورد بر بام خانه

یادم آرد کربلا را ، دشت پرشور و بلا را

گردش یک ظهر غمگین

گرم و خونین

سخت و سنگین

لرزش طفلان نالان

زیر تیغ و نیزه‌ی کین

آن صدای گریه‌های کودکانه

و اندر آن صحرای سوزان

می‌دود طفلی سه‌ساله

پر زناله، دل‌شکسته، پای خسته

باز باران قطره قطره
می‌چکد از چوب محمل
بلکه خون پاک طفلان
می‌چکد از پای زخمی

آه باران! آه باران! اشک می‌بارد

در غم جانکاه یاران

یاد یاران، یاد یاران خدایی

نیک ماند یاد این غم
در قلوب پاک شیعه
بلکه در یاد هر انسان، که‌او بفهمد درد انسان

سلام. چه شعر زیبا بود به حق سزاوارطفلان حرم حسینی است.من باخواندن این شعرلذت بردم و آن را برای خودم با اجازتون یادداشت کردم.درضمن ازدکترغفوری هم متشکریم.خدا استاد را به احترام حضرت زهرا وزینب سلام الله وهمچنین استاد بهمنی را به احترام علی اکبرامام حسین طول عمردهد درترویج فرهنگ وادب وقرآن .هیچ سایتی به خدا بهترازسایت اهل بیت نیست وسخن استاد را نیزدرمورد فضای مجازی خواندم والحق فضای مجازی میتواند مهم باشداما درجهت اهل بیت که ما زندگیمان ازانهاست.
( احمد مرادی دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم تلمیذ دکترغفوری حفظه الله)

سلام. متشکر. موفق باشيد.