ساخت و تدوين مدل تحليل آيات با هدف استخراج سنّت‌های الهی در قرآن و راهبردشناسی مبتنی بر آن

روز سه شنبه 26 / 10 / 1391 جلسه‌ی بررسی پژوهش راهبردهای دولت اسلامی مبتنی بر سنن الهی در قرآن در محل مؤسسه قدر وابسته به پژوهشگاه بين‌المللی المصطفی (ص) برگزار شد و مقرر گرديد در ادامه انجام پژوهش مدل‌های تحليل آيات در سطوح مورد نياز برای استخراج سنّت‌های الهی از آيات تدوين و آيات کلام الهی بر اساس مدل تهيه شده سنّت‌ها استخراج و راهبردهای مبتنی بر سنت‌ها تهيه شود.

در اين جلسه حجت‌الاسلام بهمنی مسئول پژوهش موارد يادشده را به کارگروه تعيين شده از سوی شورای علمی مرکز بررسی‌های استراتژيک پيشنهاد کرد و کارگروه مزبور با پيشبرد پژوهش بر اساس پيشنهاد ارائه شده موافقت کرد. از اين رو، به جای دفترهای دوم، سوم و چهارم از دفترهای چهاگانه‌ای که پيش از اين برای انجام پژوهش در نظر گرفته شده بود، محقق نخست برای چهار سطح تحليل آيات به منظور استخراج سنّت‌های الهی مدل‌سازی خواهد کرد و سپس بر اساس مدل‌های ساخته‌شده آيات قرآن کريم را تحليل و سنّت‌های الهی را استخراج و بر اساس هر سنّت راهبردهای مناسب را در حوزه‌های فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی و سياسی تدوين و ارائه خواهد کرد.

گفتنی است در حاشيه‌ی جلسه بر بررسی  ونظارت حجت‌الاسلام بهمنی بر پژوهش «سنّت‌های الهی و پيشرفت» که به وسيله‌ی محققان پژوهشگاه بين المللی المصطفی (ص) انجام شده است، تأکيد شد.

حاضران در جلسه: حجج اسلام آقايان: رجايی (رئيس کارگروه)، دکتر رجايی (سيدمحمدکاظم)، دکتر پناهی اعضای کارگروه و حجج اسلام آقايان: بهمنی، عزت‌زمانی، شکراللهی، مهدوی و محمدی از مؤسسه‌ی ولاء منتظر عج.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)