در سطح تخصصی معطوف کردن پژوهش‌ها و مطالعات قرآنی به نياز جامعه و نظام / درسطح عمومی ارتقای سرانه مطالعه قرآن همراه با ترويج تدبر در آيات

به گزارش گروه ادب ايکنا حجت‌الاسلام بهمنی: ارتقای سرانه مطالعه قرآن با ترويج تدبر در آيات از سطح مدارس ميسر می‌شود.

مدير گروه علوم قرآن مركز فرهنگ و معارف قرآن با اشاره به راهكارهای افزايش ميزان مطالعات قرآنی، تصريح كرد: افزايش مطالعات قرآنی نيازمند ترويج سه مؤلفه ايمان به قرآن، قرائت اين كتاب آسمانی و تدبر و تأمل در آن از سطح پايه و مدارس است.
حجت‌الاسلام والمسلمين سعيد بهمنی، مدير گروه علوم قرآن مركز فرهنگ و معارف قرآن

حجت‌الاسلام و المسلمين سعيد بهمنی، مدير گروه علوم قرآن مركز فرهنگ و معارف قرآن در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) با اشاره به روش‌ها و راهكارهای افزايش ميزان مطالعات قرآنی در سطح عمومی جامعه گفت: مطالبه ما در سطح نخبگان و دانشمندان، پژوهش علمی و تخصصی برای رسيدن به نظرياتی است كه مشكلات جامعه و نظام را حل كند، ولی در سطوح و لايه‌های پايينی جامعه و عموم مردم، خط و مسير اصلی را قرآن مشخص كرده و سه عامل و مؤلفه اساسی را بيان كرده است.

وی افزود: اين سه مؤلفه ايمان و گرايش به قرآن، بعد از آن قرائت قرآن است، يعنی هر چه می‌توانند بايد قرآن بخوانند و مؤلفه سوم كه مهمتر از دو مؤلفه ديگر است، تدبر و تأمل در آيات قرآن است كه عامل سوم شامل حال همه بندگان می‌شود و بايد به آن توجه و دقت كافی داشته باشند.

بدون قرائت، زمينه تدبر در قرآن فراهم نمی‌شود

حجت‌الاسلام بهمنی، راهكار افزايش ميزان مطالعات قرآنی را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: در اين سطح بايد اين سه مؤلفه را ترويج كنيم و در صورتی كه اين امر با برنامه‌ريزی اصولی از مدارس مقاطع مختلف و دانشگاه‌ها آغاز شود نتايج بهتری حاصل و بازخوردهای مناسبی حاصل می‌شود.

وی با بيان اينكه قرائت قرآن كريم اقدامی ارزشمند است، اظهار كرد: در سرانه مطالعه، مطالعات قرآن و روخوانی آن بايد لحاظ شود؛ چرا كه نه‌تنها قرائت و روخوانی قرآن بلكه حتی نگاه به آيات وحی نيز دارای ارزش و اعتبار است. حتی اگر كسی معنی آن را نداند؛ چرا كه سطح معرفتی متفاوت است و هركس به اندازه معرفت خود از قرآن كريم بهره‌مند می‌شود، ولی نبايد فراموش كرد كه تا قرآن خوانده نشود، زمينه تدبر و تأمل فراهم نمی‌شود.
حجت‌الاسلام بهمنی:
پژوهش‌ها بايد معطوف به نياز جامعه بوده و هر كدام پاسخ‌دهنده نياز باشند و از سوی ديگر اين پژوهش‌ها و مطالعات، كيفی باشند؛ چرا كه اكنون در بحران كميت نيستيم و آنچه در حال حاضر دارای اهميت است اين است كه پژوهش‌ها و مطالعات قرآنی كه توسط پژوهشگران صورت می‌گيرد كيفی بوده و بايد پاسخ‌دهنده نيازهای جامعه و نظام اسلامی باشند

حجت‌الاسلام بهمنی در ادامه با اشاره به مطالعات و تحقيقات قرآنی پژوهشگران اين حوزه بيان كرد: ما در طی سی سال انقلاب اسلامی، به اندازه تمام تاريخ اسلام چه آثاری كه احياء شده و چه آثاری كه تحقيق شده‌اند، تحقيقات قرآنی داريم كه اين آثار بهتر از آثار گذشته هستند.

پژوهش‌ها و مطالعات قرآنی بايد پاسخ‌دهنده نياز جامعه و نظام باشند

وی با تأكيد بر معطوف بودن پژوهش‌ها و تحقيقات قرآنی بر رفع نياز جامعه و نظام اسلامی، افزود: پژوهش‌ها بايد معطوف به نياز جامعه بوده و هر كدام پاسخ دهنده نياز باشند و از سوی ديگر اين پژوهش‌ها و مطالعات كيفی باشند؛ چرا كه اكنون در بحران كميت نيستيم و آنچه در حال حاضر دارای اهميت به شمار می‌آيد، اين است كه پژوهش‌ها و مطالعات قرآنی كه توسط پژوهشگران صورت می‌گيرد، كيفی بوده و پاسخ‌دهنده نيازهای جامعه و نظام اسلامی باشند.

حجت‌الاسلام بهمنی با بيان اينكه يكی از نيازهای اصلی، تجهيز پژوهشگران به دانش و مهارت لازم برای تحقيقات است، ادامه داد: نظام اسلامی نياز به نظريات جديد علمی دارد كه ما كمتر به اين نظريات و نيز تحقيقات كيفی پرداخته‌ايم. اين تحقيقات به اين دليل كه ما دانش و مهارت لازم برای پاسخ‌دهی به نيازها و مسائل جامعه را نداريم و بايد آن را تأمين كنيم، خود نيازمند تمهيداتی است كه بايد فراهم شود.

مدير گروه علوم قرآن مركز فرهنگ و معارف قرآن در ادامه گفت: در حوزه پژوهش بايد پژوهشگران به سطح مناسبی از پژوهش برسند كه مسائل جامعه و نظام را تنظيم و تدوين و به صورت علمی بيان كنند و از جنبه علمی پاسخگو باشند.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)