گزارش علمی «تبيين مشخصات موضوعی راهبردشناسی مبتنی بر سنّت‌های الهی در قرآن کريم» در شورای علمی مرکز بررسی‌های رياست جمهوری

روز چهارشنبه 6/ 10/ 1391 جلسه گزارش علمی پژوهش در باره‌ی راهبردهای دولت اسلامی مبتنی بر سنّت‌های الهی در قرآن کريم در مرکز بررسی‌های استراتژيک رياست جمهوری برگزار شد. در اين جلسه حجت‌الاسلام سعيد بهمنی گزارش علمی دفتر اول پژوهش را به شورای علمی مرکز يادشده ارائه کرد.

اين جلسه در حالی برگزار شده که پيش از اين در دو نوبت گزارش علمی دفتر اول به کارگروه تعيين شده از سوی شورای مزبور در مؤسسه‌ی قدر در قم ارائه شده بود. دفتر اول تبيين مشخصات موضوعی راهبردشناسی مبتنی بر سنّت‌های الهی در قرآن نام دارد که در آن نقشه‌ی راه پژوهش به گونه‌ای علمی و فنّی تبيين شده است.

شورای علمی ضمن تأييد گزارش بر اتمام پژوهش تا آخر سال جاری (1391) تأکيد داشته و توصيه کرد برای اعتباربخشی نتايج تحقيق روش نظرسنجی از خبرگان به کار گرفته شود. همچنين اعلام شد که اين قسمت از پژوهش پيش از چاپ به صورت کتاب، نخست در همايش علمیِ راهبردهای اقتصادی قرائت خواهد شد و سپس در مجله‌ی علمی پژوهشی مرکز منتشر خواهد گرديد.

در اين جلسه که با حضور دکتر داودی رئيس مرکز بررسی‌های استراتژيک برگزار شد، اعضای شورای علمی مرکز و آقايان استادآقا و واعظی دو تن از اعضای هيئت امنای مؤسسه‌ی ولاء منتظر و آقای عزت‌زمانی مدير عامل مؤسسه حضور داشتند. برخی اعضای شورای علمی مرکز بررسی‌های استراتژيک حاضر در جلسه عبارت بودند از آقايان دکتر: پناهی، محقق، بناری، خلقانی، رجايی، انصاری، خليليان، رجايی (سيدکاظم)،

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)