لزوم توسعه ساختاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی براي پشتيبانی تئوريك اقتصاد مقاومتی

 

عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي گفت: وقت آن رسيده كه پژوهشگاه ما در درون خود استعدادي را براي مطالعات اقتصادي و به ويژه اقتصاد مقاومتي فراهم كند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي(ايسكا)، حجت الاسلام بهمني در گفت و گو با خبرنگار اين سايت به مسائلي پيرامون پشتيباني تئوريك اقتصاد مقاومتي توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي پرداخت.

مقتضيات تئوريزه كردن اقتصاد مقاومتي

مدير گروه علوم قرآني مركز فرهنگ و معارف قرآن گفت: راهبردهاي اقتصاد مقاومتي را مي‌توان از قوانين اداره‌ي جهان، كه آن را سنن الهي مي ناميم به دست آورد. اين سنن را خداوند متعال به عنوان موهبتي به مؤمنان، كه دل در گرو آموزه هاي وحي دارند عنايت فرموده است.

بهمني تشريح كرد: منبع اصلي تئوريزه كردن اقتصاد مقاومتي، قرآن كريم و به ويژه سنن الهي در قرآن كريم است. وي افزود: سيره و سنت پيامبر اكرم(ص) و معصومان بزرگوار منبع سرشار ديگري است كه در اين باره از غناي فوق العاده اي برخوردار اند.

بهمني يادآور شد: وقتي ما از اقتصاد مقاومتي سخن مي گوييم در حقيقت در صدد راهبردهايي هستيم كه منابعي را در اختيار ما قرار دهد كه از دسترسي دشمن خارج بوده و يا سطح دسترسي كمتري به آن ها دارد. بدين معني كه يا از آن ها خبر ندارد و غافل است يا اساساً آن را به عنوان منابع قابل اعتماد نمي‌شناسد.

وي افزود: تلقي ما از سنن الهي، قوانين اداري جهان است كه توسط خداي تعالي و از زبان قرآن كريم بيان شده است. اين قوانين مؤمنان را به ظرفيت ‌هايي هدايت مي‌كند كه معمولاً دشمن بدان بي‌ توجه است. بنابراين، مي‌توان اين ظرفيت ‌هاي راهبردي را در سنن الهي جست و جو كرد. چنانكه رهبري معظم انقلاب در بيانات خود در اجلاس “نم”، سران كشورهاي اسلامي را بدان توصيه فرمودند.

نقش دفتر در نهادينه كردن اقتصاد مقاومتي

عضو هيئت علمي مركز فرهنگ و معارف قرآن ادامه داد: دفتر تبليغات و مبلغان مي توانند اقتصاد مقاومتي، فرهنگ و الگوهاي آن را در ميان مردم گسترش دهند. لذا دفتر تبليغات اسلامي مي تواند يك نقش استراتژيك و راهبردي داشته باشد كه شايد ما تا كنون كمتر به آن توجه كرده باشيم.

لزوم توسعه ساختاري پژوهشگاه براي پشتيباني تئوريك اقتصاد مقاومتي

حجت الاسلام بهمني با بيان اينكه وقت آن رسيده كه پژوهشگاه ما در درون خود استعدادي را براي مطالعات اقتصادي و به ويژه اقتصاد مقاومتي فراهم كند افزود: اين مجموعه مي تواند در سطح يك مركز و يا در سطح مطلوب يك پژوهشكده، مطالعات نظري و كاربردي را در اين حوزه سامان دهد و خصوصا الگوهاي اقتصاد مقاومتي را با استفاده از منابع ديني تبيين كند.

مدير گروه علوم قرآني مركز فرهنگ و معارف قرآن در پايان گفت: با توجه با اين كه ما در دفتر تبليغات مي توانيم در هر سه شاخه ي فعاليت علمي، يعني پژوهش، آموزش و اطلاع رساني ايفاء نقش كنيم، اگر ساختار پژوهشگاه با ايجاد يك مركز مطالعات اقتصادي توسعه پيدا كند مي تواند بخش فابل توجهي از مطالعات زمين مانده در اين حوزه را در دفتر تبليغات انجام دهد.

انتهاي پيام/ 115
منبع: اختصاصي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي(ايسكا)

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)