ادامه بررسی عنوان‌های پژوهشی شورای توسعه فرهنگ قرآن در مرکز فرهنگ و معارف قرآن

در سومين جلسه کميته تصویب پروژه‌های شورای توسعه فرهنگ قرآن که در روز چهارشنبه 3 / 3 / 1391 در مرکز فرهنگ و معارف قرآن برگزار شد، 5 عنوان ديگر از عنوان‌های ارائه‌شده بررسی شد.

عنوان‌های بررسی شده و مصوبات جلسه به شرح ذيل است:

1 . بررسی و نقد تفسير آموزشی

مصوبه: برگزاری يک نشست بررسی و نقد کتاب با حضور کسانی که متن را تدريس کرده‌اند به منظور رفع آسيب‌های احتمالی و افزايش اثربخشی آموزشی کتاب

2 . بررسی و نقد نظريه وحدت موضوعی سوره‌های قرآن

مصوبه: تلخيص متن به صورت يک مقاله (در صورتی که قبلاً به صورت مقاله منتشر نشده است)

3 . طرح تأسيس سامانه مسأله‌يابی قرآنی بر اساس مطالعات ميدانی

مصوبه: رد شدن طرح.

4 . مديريت بحران از ديدگاه اسلام

مصوبه: عنوان جايگزين: «مسئوليت دينی نهادها در مواجهه با بلايای طبيعی»

5 . سيری در اسرار فرشتگان با رويکرد قرآنی و عرفانی

مصوبه: تصويب خريد متن؛ در عين حال بازبينی متن به وسيله‌ی يکی از اعضای کميته برای اطمينان بيشتر

حاضران: حجج اسلام: محمدصادق يوسفی مقدم (رئيس مرکز)، عباسعلی عابدی (منشی)، عبدالاکريم بهجت‌پور (عضو)، سعيد بهمنی (عضو)، مجيد حيدری‌فر (عضو).

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)