بررسی الگوی مفهومی حاکم بر نقشه علمی فرهنگی (77)

روز سه‌شنبه 5 / 2 / 1391 هفتاد و هفتمين جلسه‌ی کميته دين و فرهنگ عمومی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم برگزار شد. اين جلسه با دستور گزارش طرح «بررسی الگوی جامع مفهومی حاکم بر نظام مهندسی و مديريت فرهنگی ـ الگويی با کاربست نمايش، پيمايش و پالايش نظام فرهنگی کشور ـ » که به وسيله آقای ابراهيم نيک‌منش تهيه شده بود آغاز شد و در ادامه اعضای کميته به بحث و بررسی در باره‌ی آن پرداختند.

اعضا ضمن تقدير از زحمات آقای نيک منش در تهيه طرح، نبود تحديد مفهومی در آن را عمده‌ترين ملاحظه در باره آن برشمردند. آقای نيک‌منش ضمن تأييد اين اشکال و اذعان به لزوم تعريف مفاهيم اظهار داشت افزون بر تحديد مفهومی و تهيه‌ی ترمينولوژی مفاهيم، تأسيس برخی مفاهيم ضروری است.

حاضران در جلسه: حجج اسلام: دکتر عبدالعلی رضايی (رئيس کميته)، قريبی (دبير)، حصاری، سعيد بهمنی، ابراهيم نيک‌منش، ابراهيمی، و سيدمحمدحسين کاظميان.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)