حضور پرنشاط و مؤثر مؤمنان انقلابی در فضای مجازی

سه شنبه 29 فروردين 1391 10:55:02
حجت‌الاسلام بهمنی: مسلمانان در مواجهه با موضوعات نوپديد مانند فضای مجازی مثبت‌گرا هستند.
گروه فضای مجازی خبرگزاری ايکنا: رئيس گروه علوم قرآنی مركز فرهنگ و معارف قرآن از مثبت‌گرا بودن مسلمانان در مواجهه با موضوعات نوپديد سخن گفت و افزود: حضور پرنشاط و فعال مؤمنان و انقلابيان در اين فضا تا آن‌جا بوده است كه حتی دشمن نيز به شكست خود در رويارويی با ملت ايران در اين فضا اعتراف كرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمين سعيد بهمنی، رئيس گروه علوم قرآنی مركز فرهنگ و معارف قرآن، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) با بيان اين كه ما مسلمانان در مواجهه با موضوعات نوپديد مثبت‌گرا هستيم، اظهار كرد: اين بدان معنی نيست كه ما به جنبه‌های سلبی و نامطلوب اين پديده‌ها توجه نداريم، بلكه كاركردهای مطلوب آن را در كنار كاركردهای منفی بررسی كرده و بر بهره‌مندی از كاركردهای مطلوب تأكيد می‌كنيم.

حجت‌الاسلام بهمنی افزود: فضای مجازی با همه جنبه‌های سلبی، فضايی بی‌سابقه برای ساماندهی خط انتقال معرفت الهی در جهان ايجاد كرده است. از اين رو در مجموع يك فضای مثبت ارزيابی می‌شود.

عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: با اين توجه، آن‌ها كه دل در گروِ معارف اسلام عزيز دارند، می‌توانند اين فضا را به خدمت ارسال پيام‌های سعادت‌بخش توحيدی درآورند و نياز معرفتی جهان معاصر را به گونه‌ای آسان تأمين كنند. هرچند ممكن است برخی با توجه به حجم پيام‌های نامطلوب در اين فضا از آن رويگردان شده و ظرفيت بی‌نظير آن را ناديده انگارند، اين دسته بايد بدانند كه هيچ‌گاه در طول تاريخ چنين امكان پرظرفيتی برای ابلاغ رسالات الهی فراهم نشده است.

وی با بيان اين كه بهره‌مندی از اين فرصت بی‌نظير پيش روی اهل ايمان، نيازمند مديريت راهبردی است، تصريح كرد: برنامه‌ريزی راهبردی در پرتو مديريت راهبردی زمينه‌ بهره‌مندی بهينه از اين فضا را فراهم خواهد كرد و مانع هرزرفت منابع در اين زمينه خواهد شد.

حجت‌الاسلام بهمنی مراد از اقدام راهبردی را حياتی بودن آن در رسيدن به رسالت‌ها و اهداف دانست و گفت: صرفاً مهم بودن برای راهبردی ناميدن كافی نيست، شرط لازم برای راهبردی بودن يك اقدام اين است كه داری نقش اساسی و بی‌بديل در تأمين هدف بوده و شرط كافی آن باشد و در حوزه فضای مجازی اقدام راهبردی اقدامی است كه راه رسيدن دشمن به هدف‌هايش را مختل ساخته و نظم و سامانه‌ای را كه برای تهاجم و نفوذ تدارك ديده در هم بشكند.

وی افزود: بستر اصلی اقدام راهبردی سامان‌دهی ارتباط با گروه‌های هدف از سوی مجاهدان و اختلال در خط ارتباطی دشمن با گروه هدف اوست. امروز دانش آموختگان حوزه علميه قم و مكتب اهل بيت‌(ع) با استفاده از اين فضا امكان ارتباط با گستره‌ وسيعی از انسان‌ها را در اختيار دارند و اين يك فرصت بی‌نظير است.

رئيس گروه علوم قرآنی مركز فرهنگ و معارف قرآن فضای ارتباطی اينترنت را زمينه‌ای راهبردی برای رساندن پيام اسلام خواند و اظهار كرد: اگر با اين پيش‌فرض همراه هستيم كه اسلام عزيز در درون خود دارای همه عناصر ظفرمندی بر ديگر مكاتب است، ناگزير بايد اين فضای بی‌نظير ارتباطی را مديريت كنيم.

حجت‌الاسلام بهمنی ادامه داد: هر چند تاكنون مديريت يكپارچه و راهبردی برای اين امر در سطح ملی شكل نگرفته؛ ولی حضور پرنشاط و فعال مؤمنان و انقلابيان در اين فضا تا آنجا بوده است كه حتی دشمن نيز به شكست خود در رويارويی با ملت ايران در اين فضا اعتراف كرده است و همه می‌دانيم به رغم كوشش دشمن در ارسال پرحجم پيام‌های نامطلوب برای گروه هدف در ايران اسلامی، نه تنها مغلوب نشديم، بلكه اكنون از نوعی برتری نسبی در اين زمينه برخوردار هستيم و فتنه اخير بهترين نمونه برای فائق آمدن بر حيله‌های دشمن در اين زمينه است.

وی در پايان شكل‌گيری شورای عالی فضای مجازی با تدبير مقام معظم رهبری را نويدبخش ساماندهی بيشتر در اين زمينه دانست.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)