بازنگری نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور در قم (86)

روز پنج‌شنبه 18 / 12 / 1390 هشتاد و ششمین جلسه‌ی کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضای این کارگروه تشکیل شد. این جلسه با هدف آغاز بازنگری نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور پس از فراهم شدن آن در تهران و قم برگزار شد.

کارگروه در ابتدای جلسه به طرح دیدگاه‌های کلی در باره بازنگری دو سند و به ویژه در باره‌ی بازنگری و تکمیل هرچه بیشتر نقشه‌ی تدوین شده در کمیسیون حوزوی پرداخت.سپس به بررسی ملاحظات اعضا در باره‌‌ی نقشه‌ی قم پرداختند. برخی پیشنهادهای اعضا در باره اصول بازنگری عبارت است از:

1 ـ تأکید بر حفظ ایجاز و دقت نقشه؛

2 ـ لزوم بازمقایسه‌ی سند تهیه شده با اسناد بالادستی و هم‌عرض، نظیر نقشه علمی کشور و نقشه‌ی تهیه شده در شورای تخصصی مهندسی فرهنگی در تهران؛

3 ـ ترمیم اهداف، راهبردها و اقدامات ملی؛

4 ـ تأمین بیشینه‌ی انسجام درونی سند؛

5 ـ بازتدوین مقدمه و هماهنگ‌سازی نمودارها؛

6 ـ لحاظ شاخه‌‌های اصلی مجریان و محقق کنندگان نقشه در ساختار ستادی؛

7 ـ تعیین بازه‌ی زمانی سطوح تحقق مفاهیم، ساختار و محصول؛

8 ـ تبیین دقیق و روشن الگوی تدوین سند؛

9 ـ بررسی تطبیقی دو سند تهران و قم و گزارش نتیجه‌ی مقایسه؛

10 ـ دریافت نظریات اعضا و تأمین آن.

اعضای جلسه: حجج اسلام: دکتر علی ذوعلم، دکتر روح‌الله شاطری، دکتر عبدالله نظرزاده، دکتر علیرضا پیروزمند، سعید بهمنی،‌ محمدحسین کاظمینی، محمدجواد نعمتی، دکتر عبدالعلی رضائی، و جناب آقای رحمان یاسی.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)