تمسك به قرآن و اهل بيت(ع) راهبرد سعادت و نيكبختی بشر

عضو شورای علمی طرح ملّی حفظ قرآن كريم با اشاره به چهل زبانه شدن خبرگزاری ايكنا گفت: بعد از اين مخاطبان بيشتری با مراجعه به ايكنا در جريان اخبارقرآنی قرار گيرند، لذا رسالت اين خبرگزاری چيزی فراتر از گزارش رويداد‌ها و اطلاع‌رسانی صرف است، به عبارت ديگر بايد به اثربخشی و كيفيت كار نيز از طريق نقد و تحليل توجه بيشتری نشان داده شود.

حجت‌الاسلام و‌المسلمين سعيد بهمنی عضو شورای علمی طرح ملّی حفظ قرآن كريم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) گفت: خبرگزاری ايكنا علاوه بر پوشش رويدادهای قرآنی و فعاليت‌های آن كه در قالب مسابقه و جشنواره و پديدآورندگی در حال وقوع است بايد به اثربخشی و مفيد بودن آن در سطح جامعه نيز توجه كند كه مثلاً اين فعاليت جنبه صرفاً گزارشی پيدا نكند و راجع به اينكه تا چه اندازه مفيد و ثمربخش است، نقد و تحليل داشته باشد.

عضو كميته دين و فرهنگ عمومی كميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: قرابت به قرآن بدون تمسك به عترت و معصومين(ع) كه قرآن ناطق هستند و عالی‌ترين مفسران قرآنی محسوب می‌شوند اثر مفيدی نخواهد داشت همچنانكه خوب می‌دانيد كه بيشتر اسلام‌شناسان جهان غرب يهودی هستند و از ميان آنها ما حافظ و قرآن‌پژوه هم داريم اما به دليل نداشتن تمسك به عترت و اهل بيت(ع) تحقيقات آنها در راستای دشمنی با دنيای اسلام و عناد ‌ورزی با آن مصروف می‌شود.

بهمنی افزود: با اين توصيف ايكنا توانسته است با گسترش زبان ارتباطی، طيف وسيعتری از جامعه هدف در سراسر دنيا را تحت پوشش اخبار خود قرار دهد، پس اگر اين فعاليت تنها به انعكاس اخبار و رويدادها خلاصه شود اين كار قابل نقد است بلكه همانگونه كه گفتم با تمسك به اهل بيت(ع) بايد ديدگاه متفاوت‌تری با آنچه كه تاكنون دنبال می‌كرده است در پيش گيرد و به ميزان اثربخشی محافل و رويدادهای قرآنی در جوامع مختلف داخلی و بين‌المللی بيانديشد.

عضو شورای تخصصی مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصريح كرد: فرض اين اصل كه شما دستگاه مبدلی برای القای پيام به بدنه مردم جامعه در سراسر جهان هستيد، مطلوب است و همانطور كه ايكنا به حق احساس نياز كرده است در برخی مقاطع ناچاريم برای انتقال معرفت به زبانی كه حامل آن معانی باشد نيز مسلط شويم.

تمسك به قرآن و اهل بيت(ع) راهبرد سعادت و نيكبختی بشر

وی گفت: تا همين حد نيز ايكنا كاری كارستان كرده است كه من جايی و در هيچ پايگاه اينترنتی نمونه آن را مشاهده نكرده‌ام كه اين تنوع و گستردگی زبانی وجود داشته باشد و البته از خبرگزاری مؤثری همچون ايكنا كه در راه ترويج فرهنگ قرآنی فعاليت می‌كند جز اين نيز انتظار نمی‌رود.

بهمنی ادامه داد: با اين رويكرد مسئوليت و رسالت ايكنا چيزی فراتر از تحت پوشش قرار دادن و ترويج رويدادهای قرآنی تعريف می‌شود كه البته نفس اين كار هم چيز خوبی است اما همه آن مطلوبی را كه بايد در نظر داشته باشد نيست.

وی ادامه داد: اعتقادم بر اين است حال كه ايكنا به مدد قرآن مجهز به ابزار زبانی متنوعی شده است بايد به راهبردی‌ترين مفاهيم قرآن و ترويج آن در سطح جامعه و بين‌الملل بپردازد و از ديدگاه قرآن راهبردی‌ترين راه در راستای هدفی است كه سعادت و نيكبختی دنيا و آخرت را تضمين می‌كند كه از اين منظر فرامكانی و فرازمانی خواهد بود.

بهمنی تصريح كرد: راهبردی‌ترين راه برای سعادت و خير بشر بر اساس حديث شريف ثقلين تمسك است و تصور نمی‌كنم پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) در اين مورد معرفت به وجود نياورده باشند و مطمئناً راجع به همه موارد چراغ هدايت هستند، .

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)