شکار ايران اسلامی کدام است و شکارگاه او کجاست؟ پهباد يا …

  • دسته: یادداشت
  • سعيد بهمنی
  • بازدید: 2,142 views

چندی پيش خبر به زمين نشاندن پهباد آمريکايی در صدر اخبار کشور و جهان قرار گرفت. بسياری در باره‌ی اين شکار شگفت‌انگيز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخن گفتند. شماری از کارشنان ايران و جهان در باره‌کيفيت انجام اين کار و پيامدهای آن به تحليل نشستند و هر يک از منظر خود به آن پرداخت. بسياری بر خود باليدند که فرزندان بی‌ادعای روح‌الله تکنولوژی استکبار را در دام انداخته و در صدد اهلی کردن آن برآمده‌اند.

به هر حال، اين ماجرا تحليل‌ها و اظهارات ايجابی و سلبی متعددی را برانگيخت. اگرچه اين اتفاق از نظر تکنولوژی قابل توجه است؛ ولی ممکن است تا حدودی ما را از مسير اصلی غافل کند. پرسش اين است که اقداماتی از اين دست و توفيقاتی اينچنينی تا چه اندازه ارزش دارند؟ ايران اسلامی در تعامل با جهان و به ويژه دشمن از يک مزيّت راهبردی برخوردار است که ماجرای يادشده و صدها نمونه مانند آن در مقابل آن ارزش چندانی ندارد.

ايران اسلامی دانش، فن و تکنولوژی را بسيار دوست می‌دارد؛ ولی علم و تکنولوژی هدف او نيست. دست‌کم والاترين هدفش نيست. دستيابی به انواع فناوری هوافضا، انرژی هسته‌ای، نانو، آی تی و بيوتکنولوژی مطلوب است؛ ولی همه‌ی اينها اهداف اصلی ملت ايران نيستند. ايران اسلامی در درجه‌ی اول دل در گرو اسلام دارد و هر هدف ارزشمندی را فقط و فقط برای اسلام می‌خواهد.

بنابراين، نشاندن پرنده‌ی بسيار پيشرفته‌ی دشمن متجاوز بر زمين، بی آنکه آسيبی جدّی ببيند کاری فنّی و خوب و قابل تحسين است؛ ولی اين همه‌ی کار تحسين‌برانگيز ما نيست. همه‌ی هدف ما اسلام است و همه‌ی آنچه را به دست می‌آوريم برای اسلام می‌خواهيم. از اين روست که اگر به کمين انسان‌های گمگشته در هياهوی مغرب‌زمين نشستيم و با حلم و حوصله و فرهيختگی او را از پايگاه شيطان جدا کرديم و به سلامت به وادی ايمن نشانديم، در اين صورت است که به کار و شأن اصلی ايران اسلامی موفق شده‌ايم. تسخير مشتی آلياژ و مدار در مقابل تسخير دل‌های از حق بريده چه ارزشی دارد.

فرزندان روح خدا، هيچ به اين شکار مغرور نيستند. آنان اهداف خود را گم نمی‌کنند. آنها می‌دانند که پيروی روح خدا در گروِ دميدن روح خدا در هستی است. آنها به مأموريتی می‌انديشند که در آن بندگان غفلت‌زده و روبرتافته از توحيد و عبوديتِ يکتای هستی را به او دعوت کنند. هر گاه توانستند رابطه‌ی دل رميده‌ی انسان سرگشته‌ی معاصر را از کنترل نفس و شيطان و خلق و دنيا خارج کرده و او را با تسليم در برابر حق به آزادی برسانند، آنگاه جشن پيروزی خواهند گرفت که «وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ و کيست نيکو گفتارتر از آن کس که به سوى خدا دعوت کرد و کارى شايسته انجام داد و گفت : من از کسانى ام که در برابر خدا تسليم اند. ﴿فصلت: ٣٣﴾». شاهکار فرزندان روح خدا دعوت به سوی خدا است. هر يک نفر را که از چنبره‌ی شيطان خارج کنند از همه‌ی پهبادهايی که از آغاز تا قيامت ساخته می‌شود برتری خواهد داشت. البته اين نوع شکار کردن و رام کردن و به راه کشاندن هياهوی شکار آن مرغ آهنين را ندارد.

تا کنون هزاران هزار بنده از سراسر جهان از  بند مکاتب محرّف و دست‌ساز رهايی يافته و آزاد شده‌اند. همانگونه که گفتم رهاسازی هر يک از آنها ارزشی به مراتب افزون از رام کردن همه‌ی پهبادهايی دارد که از آغاز تا انجام هستی ساخته شده و ساخته خواهند شد.جبهه استکبار و متخاصم موقع حادثه خواهد فهميد که فرزندان روح خدا تا کجا پيش رفته و بر چه کسانی اثر گذاشته‌اند. آنها خواهند ديد که ايران اسلامی به اندازه‌ای در رگ و ريشه‌ی آنان نفوذ کرده که نيازی به پهباد و آواکس او ندارد. راهبرد فرزندان روح الله بر مدارِ مدارهای الکتريکی اين مرغان بی‌جان نمی‌گردد؛ بلکه عمق راهبردی ايران اسلامی انسان‌هايی هستند که اگرچه در دامن فرعون غرب بزرگ شده و از باغ سبز او دانه چيده‌اند؛ ولی اکنون با رمزگشايی و دلربايی بندگان صالح خدا، دل در گروِ بندگی حضرت حق دارند. اين لشکر پنهان از هر تکنولوژی ديگری مؤثرتر و نافذتر است.

امروز راهبرد ما اين است: هر جا انسانی هست، مأموريت ما همانجاست. ما به دانش و تکنولوژی اهميت می‌دهيم و از آن غافل نيستيم؛ ولی به تحول انسان و هدايت او بيش از هر چيز ديگری اهميت می‌دهيم. برای ما پيوند زدن انسان به مبدأ آفرينش از هر اقدام ديگری گرانبهاتر است. دشمن مستِ فناوری و تکنولوژی اگر بتواند از توان تکنولوژيک و راهبردی ما در اين زمينه برآوردی داشته باشد که ندارد؛ هرگز از عمق استراتژيک مردمی ما در جهان برآوردی ندارد. موقع حادثه او را، هم با تکنولوژی خيره‌کننده‌ی دانشمندان و هم با عمق نفوذ اسلام در سرزمين‌شان زمين‌گير خواهيم کرد.

شاهکار ما تحول انسان و دعوت او به سوی مبدأ يکتای آفرينش و اسلام است و بس.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)