اقدامات کلان نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور (85)

هشتاد و پنجمين جلسه کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که در روز يکشنبه 11/ 10 / 1390 در محل کميسيون حوزوی برگزار شد، به بررسی اقدامات کلان نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور پرداخت.در اين جلسه که به رياست حجت‌الاسلام دکتر علی ذوعلم تشکيل شد، ابتدا به منظور ايجاد بيشترين انسجام فکری برای ورود به بحث اقدامات کلان نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور، چشم‌انداز، اهداف کلان و راهبردهای کلان مرور شد. سپس دکتر ذوعلم پيش‌نويس 10 اقدام کلان و تعاريف مربوط به مفاهيم اين قسمت از نقشه را برای بررسی و بحث به جلسه ارائه کرد.

اعضای اين جلسه عبارت بودند از: حجج اسلام دکتر علی ذوعلم،  دکتر عبدالعلی رضايی، عبدالله نظرزاده، سيدمحمدحسين کاظمينی، سيدمحمدجواد نعمتی

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)