عنصر «مسئوليت احزاب» در لايحه‌ی احزاب کجاست؟

جلسه کميته دين و فرهنگ که در روز پنج‌شنبه 17 / 9 / 1390 در محل کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم تشکيل شد، ميزبان دکتر حسين نجابت نماينده‌ی مردم تهران و يکی از امضا کنندگان لايحه‌ی پيشنهادی «طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌های سياسی» بود.

مدتی است لايحه احزاب از سوی حجت‌الاسلام حميد پارسانيا به کميته‌ی دين و فرهنگ کميسيون حوزوی سپرده شده تا اين کميته به بررسی و بحث در باره‌ی آن بپردازد با اين هدف که اگر ملاحظه‌ی متوجه آن است به مسئولان مجلس، کميسيون مربوط و افراد ذي‌ربط تذکر داده شود. کميته‌ی يادشده به منظور مطالعه همه‌جانبه در باره‌ی آن، افزون بر بررسی کارشناسان عضو از افراد مطلّع برای توضيح و اظهار نظر در باره‌ی آن دعوت کرده است. در اين جلسه دکتر نجابت نماينده‌ی مردم تهران حضور پيدا کرده بود تا در باره چند و چون لايحه، ضرورت آن و ملاحظات مربوط به آن گفتگو کند.

دکتر نجابت ضمن ضروری دانستن روشن کردن جايگاه قانونی احزاب، لايحه را دارای اشکالات اساسی مبنايی و شکلی دانست و اظهار اميدواری کرد کميته‌ی دين و فرهنگ کميسيون حوزی بتواند با بررسی علمی لايحه تذکرات لازم در اين باره را به مجلس و دست‌اندرکاران بدهد.

اعضای کميته نيز هر يک ملاحظات مبنايی و بنايی لايحه را مطرح کردند. برخی ملاحظات عبارت بود از:

ـ نسبت نظام ولايت فقيه با احزاب؟

ـ پيامدهای ناشی از تقسيم قدرت ملی کشور در ميان احزاب؟

ـ مفهوم محوری در لايحه‌ی احزاب «کسب قدرت» است، ولی عنصر «مسئوليت احزاب» در مقابل مجوز و اعتبار و قدرتی که احزاب در درون نظام کسب می‌کنند مشخص نيست. اساساً آيا منطقی است که امکان کسب توانايی به مجموعه‌هايی در درون نظام را داد، ولی کاری به مسئوليت آنان نداشت و نسبت به آن ساکت بود؟

ـ به رغم آثار فرهنگی انکارناپذيری که وجود احزاب در کشور دارد، جنبه‌های فرهنگی آن در لايحه پيش‌بينی نشده است.

ـ اساساً چنين لايحه‌ای که ساختار مردمی و توانايی ملی بدنه‌ی مردم را دستخوش تغيير می‌کند، نيازمند تهيه پيوست فرهنگی است. از اين رو لازم است شورای عالی انقلاب فرهنگی جوانب فرهنگی لايحه‌ی احزاب را بررسی کند.

گفتنی است؛ بررسی اين لايحه صرفاً بر اساس احساس مسئوليت رئيس کميسيون حوزوی و به طور غيررسمی در دستور کار کميته دين و فرهنگ اين کميسيون قرار گرفته است.

اين جلسه به رياست دکتر عبدالعلی رضايی رئيس کميته دين و فرهنگ و با شرکت حجج اسلام: علی‌اکبر حصاری, سعيد بهمنی, سيدمحمدحسين کاظمينی, ابراهيم نيک‌منش و دوائی اعضای کميته برگزار شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)