عضويت در کارگروه تخصصی فرهنگ و هنرِ شورای تدوين برنامه‌ی پنجم سازندگی کشور

حجت‌الاسلام سعيد بهمنی در تاريخ 19/ 12 / 1387 با حکم آقای محمدحسين صفار هرندی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به عضويت در کارگروه تخصصی فرهنگ و هنر منصوب شد. اين کارگروه به رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در وزارت يادشده تشکيل شده و موظف است پيش‌نويس برنامه‌های حوزه‌ی فرهنگ و هنر را برای ارائه به کميسيون تلفيق برنامه پنجم فراهم نمايد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)