مؤلفه‌های مدل دستيابی به موضوعات، مقولات و عرصه‌های فرهنگی (77)

روز پنج‌شنبه 3 / 9 / 1390 هفتاد و هفتمين جلسه‌ی کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. مدل دستيابی به موضوعات و مقوله‌های فرهنگی نخستين مسئله‌ای بود که در باره‌ی آن بحث و بررسی شد.

مؤلفه‌های پايه در مدل  دستيابی به موضوعات

آقايان نظرزاده و نيک‌منش که پيش از جلسه در باره‌ی مدل پيشنهادی بحث کرده بودند به تبيين جدول مدل مورد توافق پرداختند.

 مؤلفه‌های مورد نظر اين دو کارشناس به شرح ذيل  است:

ارکان:

1 ـ مفهوم

2 ـ ساختار (قوانين، فرايندها، مناصب)

3 ـ محصول

سطوح:

1 ـ تخصصی (بنيادی)فرهنگ دانش‌بنياد

2 ـ  حرفه‌ای (سازمانی)فرهنگ تجربه‌بنيان

3 ـ عمومی فرهنگ سنت‌بنيان

ابعاد:

1 ـ فرهنگ سياسی

2 ـ فرهنگ فرهنگی

3 ـ فرهنگ اجتماعی

4 ـ فرهنگ اقتصادی

مقياس:

1 ـ جهانی

2 ـ منطقه‌ای

3 ـ ملی

در هر يک از مؤلفه‌های يادشده فرايند سه‌گانه‌ی ذيل لحاظ می‌شود.

نظام  اوصاف  نظام موضوعات  نظام چالش‌ها (مسائل)
ظام شاخص‌ها CSFs نظام اهداف / راهبردها/ برنامه‌ها

آقای رضائی برای تکميل اين جدول لحاظ وضعيت را ضروری برشمرد و توجه به «وضعيت عادی (احکام اوليه)» و «وضعيت اضطراری (احکام ثانويه)» را در مدل مورد نظر لازم برشمرد.

در این جلسه که چون جلسه‌ی گذشته در غیاب دکتر علی ذوعلم برگزار گردید حجج اسلام: عبدالعلی رضایی، ابراهیم نیک‌منش، سیدمحمدحسین کاظمینی، عبدالله نظرزاده، سعید بهمنی و آقای رحمان یاسی حضور داشتند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطالب مرتبط:

بررسی مدل دستیابی به موضوعات اساسی فرهنگ (۷۶)

چشم‌انداز: مطلوبی ممکن و فوق‌العاده‌ با عبارتی کوتاه، روشن، شوق‌انگیز و کمیت‌پذیر (۷۵)

بازخوانی تعاریف و اصطلاحات نقشه‌ی مهندسی فرهنگی (۷۴)

عضویت در کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی

زمینه‌سازی تحقق منشور توسعه‌ی فرهنگ قرآنی

بازآفرینی نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور در قم

نهادینه‌سازی بندگی شایسته‌ی خدا با تبیین و ترویج همه‌جانبه و جذاب احکام دین متناسب با مخاطبان

گسترش فضا، محیط و جو مساعد برای عمل به احکام دینی و اصلاح فضاهای جمعی دولتی، عمومی و خصوصی

تعیین استانداردهای فرهنگی واردات و صادرات کالا

بررسی و نقد رویکرد تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور در قم

هنر استکبارستیز و نهادینه‌سازی جهاد اقتصادی

اقتصاد معنوی

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)