افزايش جلسات شورای پژوهشی و اولويت رسيدگی به دستور تعيين ناظر برای محصولات (52)

شورای پژوهشی مرکز فرهنگ و معارف قرآن پنجاه و دومين جلسه‌ی خود را در روز دوشنبه 30/ 8/ 1390 برگزار کرد. اين جلسه برای بررسی و تصميم‌گيری در باره‌ی پنج دستور تشکيل شده بود.

دستورهای جلسه عبارت بودند از:

1 ـ بررسی طرح «سيمای ابرای در آيينه قرآن» موظفی جناب آقای علی اسلامی (مدبّر) از گروه دائرةالمعارف؛

2 ـ بررسی «جلد 1 فرهنگ قرآن به زبان اردو»؛

3 ـ بررسی متن «طرح‌ کلان‌پروژه‌ی مطالعات قرآنی خاورشناسان» به قلم حجت‌الاسلام سيدمجيد پورطباطبائی؛

4 ـ بررسی متن «دانشنامه‌ی علوم قرآنی» ارائه شده از گروه دائرةالمعارف؛

5 ـ ارائه‌ی طرح «راه‌های مقابله با جنگ نرم از منظر قرآن» به وسيله‌ی حجت‌الاسلام عيسی عيسی‌زاده.

ابتدا پيشنهاد «تفويض اختيار برای تعيين ناظر از سوی شورای پژوهشی» مطرح شد. اين پيشنهاد با هدف سرعت بخشيدن به فرايند نظارت نهايی در مرکز طرح شد که مديران برخی گروه‌ها بر آن تأکيد داشتند. شورای پژوهشی برای سرعت بخشيدن به فرايند نظارت محصولات پژوهشی بر انجام دو امر تأکيد کرد: نخست: برگزاری بيشتر جلسات و رفع آسيب تأخير در برگزاری جلسات و دوم: اولويت دادن به تعيين ناظران نهايی در هر جلسه و سپس بررسی طرح‌هايی که نياز به مباحثات بيشتری دارد.

بر همين اساس، بايد دستور نخستِ اين جلسه پس از دستورهای ديگر مطرح می‌شد. از اين رو، به ترتيب دستورهای 2، 3، 4 مطرح شد و دستور 1 و 5 به جلسه‌ی بعد موکول گرديد.

مصوبات جلسه:

1 ـ تأييد صلاحيت نشر «جلد 1 فرهنگ قرآن به زبان اردو»؛

2 ـ  ارجاع متن «طرح کلان‌پروژه‌ی مطالعات قرآنی خاورشناسان» برای بررسی در شورای پژوهشی  گروه علوم قرآنی و گزارش آن به شورای پژوهشی مرکز؛

3 ـ ارجاع متن «دانشنامه‌ی علوم قرآنی» ارائه شده از گروه دائرةالمعارف به گروه علوم قرآنی جهت:

3 ـ 1 ـ بررسی مدخل‌ها؛

3 ـ 2 ـ بررسی ميزان انطباق متن با مباحث علوم قرآنی؛

3 ـ 3 ـ پيشنهاد نام‌های مناسب برای مجموعه‌ی موجود.

گفتنی است؛ رئيس مرکز اعلام کرد که معاون پژوهشی نسبت به کثرت اعضای شورای پژوهشی مرکز (14 نفر) ايراد اشکال کرده و آن را به عنوان مانعی برای طرح مباحث علمی و عميق برشمرده است. در پی اعلام اين مطلب، يک نفر از اعضای حقوقی و دو نفر از اعضای حقيقی جلسه با تأييد اين مطلب و با هدف ايجاد زمينه برای جذب افراد توانمند برای عضويت در شورا و ايجاد فرصت برای شکل‌گيری مباحث عميق علمی و فنّی، داوطلبِ کناره‌گيری از شورای پژوهشی شدند. اين افراد عبارت بودند از: حجج اسلام: سعيد بهمنی (عضو حقوقی) ؛ حسن رمضانی و علی اسلامی (اعضای حقيقی).

در این جلسه که پس از اقامه‌ی نماز ظهر و عصر برگزار شد, آقایان حجج اسلام:محمدصادق یوسفی مقدم (رئیس مرکز)، محمد فاکر ميبدی (عضو) سیدعلی‌اکبر حسینی (رئیس گروه تفسیر ترتیبی و ترجمه)، عیسی عیسی‌زاده (سرپرست گروه فرهنگ‌نامه‌ها)، علی اسلامی (عضو)، محمد سحرخوان (از گروه دائرةالمعارف)، حسن رمضانی (عضو)، سعيد بهمنی (گروه علوم قرآنی) و جعفر مزينانی (مدير پژوهش) حضور داشتند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطالب مرتبط:

اصطلاح‌شناسی مفاهیم سیاسی در منابع قرآنی (۵۱)

نظارت نهایی کتاب «مأموریت‌ها و رفتار پیامبر اکرم (ص) با مخالفان از منظر قرآن» (50)

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)