چشم‌انداز: مطلوبی ممکن و فوق‌العاده‌ با عبارتی کوتاه، روشن، شوق‌انگيز و کميت‌پذير (75)

در هفتادوپنجمين جلسه‌ی کارگروه تدوين مهندسی فرهنگی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که در روز پنج‌شنبه 26 / 8 / 1390 به مدت 8 ساعت برگزار شد، بر بازتدوين پيش‌نويس سند چشم‌انداز فرهنگی جمهوری اسلامی ايران تأکيد شد.در اين جلسه به ترتيب مسائل ذيل مورد بررسی قرار گرفت:

1 ـ مدل تدوين سند مهندسی فرهنگی؛

برخی از اعضا بر روی مدلی به نام  «CSF,s» «يعنی عوامل کليدی موفقيت» تأکيد داشتند. مدل يادشده به وسيله آقای دکتر سيدمحمدحسين هاشميان پيشنهاد شده که مسئوليت بازتوليد الگوی تدوين سند را بر عهد دارد. برخی بر اين مدل اشکال داشتند و آن را برای برنامه‌های درازمدت 100 سال به بالا مؤثر می‌دانستند، نه برای چشم‌اندازی که برای افقی در حداکثر 14 سال آينده تدوين می‌شود.

2 ـ مقوله‌های فرهنگی و دستگاه‌های اصلی مرتبط با آن در کشور

در بررسی اين مسئله گزارش حجت‌الاسلام عبدالله نظرزاده از مقولات فرهنگی و دستگاه‌های اصلی مرتبط با آن در کشور مورد توجه قرار گرفت. سپس مقولات متعددی که ايشان گردآوری کرده بود در 20 مقوله تلخيص گرديد.

3 ـ بازنگاری چشم‌انداز

بازتدوين چشم‌انداز از ديگر مسائل مورد توجه در اين جلسه بود. همه‌ی اعضا بر اين نکته تأکيد داشتند که سند چشم‌انداز بايد مطلوبی ممکن و فوق‌العاده را برای افق مورد نظر تصوير کند که دارای عبارتی در نهايت ايجاز، روشن، شوق‌انگيز و کميت‌پذير باشد.برای اين منظور از حجت‌الاسلام بهمنی خواسته شد تا چشم‌انداز و استلزامات آن را بازنگاری کند، ولی وی پيشنهاد کرد به دليل اينکه اعضای جلسه بر ورود برخی عناصر در چشم‌انداز تأکيد دارند و لازم است نظرات آنان در نظر گرفته شود، کسی بازتدوين را بر عهده بگيرد که بتواند در هنگام تدوين نظرات همه‌ی اعضا را دريافت و لحاظ کند.

4 ـ بازنگاری اهداف کلان و تلخيص آن

با توجه به تکثير بيش از اندازه‌ی اهداف در پيش‌نويس فعلی مقرر شد آقای رحمان ياسی آن را بازتدوين و تلخيص کرده و برای بحث و بررسی به کارگروه ارائه نمايد. برای اين منظور لازم است بررسی چالش‌ها و مسائل اساسی عرصه‌ی فرهنگ مورد توجه قرار گيرد. کارگروه مايل است هدف‌گذاری افزون بر اينکه ناظر بر اهداف متعالی است چالش‌ها و مسائل اساسی حوزه‌ی فرهنگ را در نظر داشته باشد، به گونه‌ای به نظر می‌رسد کارگروه با توجه به زمان کم چشم‌انداز (14 سال) بيش از آنکه هدف‌مدار باشد مسئله‌محور است.

5 ـ بازتدوين و تلخيص راهبردهای کلان

مقرر شد حجت‌الاسلام عبدالعلی رضايی راهبردای کلان در پيش‌نويس فعلی را بازتدوين کرده و ضمن تفکيک گزاره‌هايی که با استلزامات چشم‌انداز يا اهداف و يا راهبردها و اقدامات ملی سازگاری بيشتری دارند، آن به‌گونه‌ای دقيق و کامل بازنويسی نمايند.

6 ـ بازتدوين اقدامات راهبردی (ملی)

يکی از فصول ديگر سند تدوين اقدامات راهبردی است. برای اين منظور پيشنهاد شد اقدامات راهبردی در سه سطح مفاهيم، ساختار و محصول بازتدوين و به کارگرو ارائه شود.مراد از «مفاهيم» اقدامات مربوط به سطح توليد علم برای تحقق سند است. مراد از «ساختار» زيرساخت‌ها و اقدامات لازم برای تحقق سند و مقصود از «محصول» خروجی‌های حاصل از اجرای سند است.

حجت‌الاسلام سعيد بهمنی از اعضا خواست با توجه به تمرکز و حضور ذهن اعضا در باره‌ی ابعاد سند مهندسی فرهنگی پيشنهادهای خود در باره‌ی اقدامات راهبردی و ملی را به وی ارائه کنند.

7 ـ ساخت الگوی تدوين اسناد بخشیِ سند مهندسی فرهنگی کشور

يکی ديگر از مسائل طرح شده در اين جلسه مسئله‌ی «ساخت الگوی تدوين اسناد بخشی» بود. کارگروه بر اين مطلب تأيد داشت که بايد بلافاصله پس از شکل‌گيری سند مهندسی فرهنگی کشور اسناد بخشی زير نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی با الگويی که به وسيله‌ی اين شورا ارائه می‌شود تدوين شده به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.

8 ـ تعيين شاخص‌های سنجش دستيابی به اهداف چشم‌انداز

نظارت بر اثربخشی اجرای برنامه‌ها در گروِ بررسی و ثبت موقعيت در فواصل منطقی اجرای سند است. برای اين منظور تعيين شاخص‌های سنجش ضروری است. کارگروه تهيه‌ی شاخص‌های مربوط را بر عهده‌ی آقای ابراهيم نيک‌منش گذاشت.

9 ـ پيش‌بينی سامانه‌ی پايش روند تحقق سند نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور

کارگروه تحقق سند نقشه‌‌ی مهندسی فرهنگی کشور را وجود سامانه‌ی کارآ و اثربخش برای پايش و نظارت بر روند اجرا و تحقق سند می‌داند. از اين رو بر پيش‌بينی سامانه‌ی مورد نظر برای اين امر تأکيد داشته و طراحی آن را در سند ضروری می‌داند.

در اين جلسه که حدود 8 ساعت به طول انجاميد، حجج اسلام: دکتر علی ذوعلم، عبدالعلی رضايی، ابراهيم نيک‌منش، سيدمحمدحسين کاظمينی، سيدمحمدجواد نعمتی، سعيد بهمنی و آقای علی ياسی حضور داشتند. مقرر شد جلسه بعد در روز يک‌شنبه 29 / 8 / 1390 برگزار شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطالب مرتبط:

بازخوانی تعاریف و اصطلاحات نقشه‌ی مهندسی فرهنگی (۷۴)

عضویت در کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی

زمینه‌سازی تحقق منشور توسعه‌ی فرهنگ قرآنی

بازآفرینی نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور در قم

نهادینه‌سازی بندگی شایسته‌ی خدا با تبیین و ترویج همه‌جانبه و جذاب احکام دین متناسب با مخاطبان

گسترش فضا، محیط و جو مساعد برای عمل به احکام دینی و اصلاح فضاهای جمعی دولتی، عمومی و خصوصی

تعیین استانداردهای فرهنگی واردات و صادرات کالا

بررسی و نقد رویکرد تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور در قم

هنر استکبارستیز و نهادینه‌سازی جهاد اقتصادی

اقتصاد معنوی

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)