بازخوانی تعاريف و اصطلاحات نقشه‌ی مهندسی فرهنگی (74)

هفتاد و چهارمين جلسه‌ی کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی در روز يک‌شنبه 22/ 8/ 1390 در محل کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم برگزار شد. در اين جلسه ابتدا احکام جديد اعضای کارگروه ارائه شد. سپس کارگروه وارد دستور شده و ابتدا تعاريف و اصطلاحات نقشه‌ی مهندسی فرهنگی را که به وسيله‌ی حجت‌الاسلام کاظمينی تهيه شده بود بررسی شد.

حجت‌الاسلام حميد پارسانيا رئيس کميسيون حوزوی وظايف اعضای کارگروه را در احکام جديد در دو محور اصلی به شرح ذيل تعيين کرده است:

1 ـ مشارکت و همکاری با دبيرخانه شورای عالی در تدوين نقشه مهندسی فرهنگی با رويکردی اصلاحی ـ ترميمی

2 ـ تدوين و توليد نقشه مهندسی فرهنگی مورد نظر کميسيون در مدت زمانی 3 ماه

در بحث تعاريف و اصطلاحات مفاهيم دوازده‌گانه‌ی «مهندسی فرهنگ»، «مهندسی فرهنگی»، «نقشه‌ی مهندسی فرهنگی»، «مبنا»، «ارزش‌ها»، «چشم‌انداز»، «اهداف»، «راهبرد»، «اقدامات»، «نقشه‌های خرد»، و «نهاد ملی مهندسی فرهنگی کشور» بازخوانی و بازتعريف شد.

گفتنی است برابر تقسيم کار انجام شده آقايان نظرزاده و کاظمينی نتيجه‌ی مطالعات خود در باره‌ی وظايف محوله را در قالب مقاله و جزوه به جلسه ارائه دادند. اين مطالب به وسيله‌ی آنان در جلسات آينده ارائه می‌شود.

در اين جلسه حجج اسلام آقايان: علی ذوعلم (رئيس)، عبدالله نظرزاده (عضو)، ابراهيم نيک‌منش (عضو)، سيدمحمدحسين کاظمينی (عضو)، سعيد بهمنی (عضو)، رحمان ياسی (عضو)، و سيدمحمدجواد نعمتی (دبير) حضور داشتند.

مطالب مرتبط:

عضویت در کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی

زمینه‌سازی تحقق منشور توسعه‌ی فرهنگ قرآنی

بازآفرینی نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور در قم

نهادینه‌سازی بندگی شایسته‌ی خدا با تبیین و ترویج همه‌جانبه و جذاب احکام دین متناسب با مخاطبان

گسترش فضا، محیط و جو مساعد برای عمل به احکام دینی و اصلاح فضاهای جمعی دولتی، عمومی و خصوصی

تعیین استانداردهای فرهنگی واردات و صادرات کالا

بررسی و نقد رویکرد تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور در قم

هنر استکبارستیز و نهادینه‌سازی جهاد اقتصادی

اقتصاد معنوی

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)