اصطلاح‌شناسی مفاهيم سياسی در منابع قرآنی (51)

شورای پژوهشی مرکز فرهنگ و معارف قرآن در پنجاه و يکمين جلسه خود در روز چهارشنبه 18 / 8 / 1390 ضمن بررسی عناوين تعيين شده برای موظفی پژوهشگران و اعضای هيئت علمی مرکز تعدادی از عنوان‌ها را تصويب کرد.

عنوان‌های پژوهشی و طرح‌های مصوب در جلسه عبارت بودند از:

ـ اصطلاح‌شناسی مفاهيم سياسی در منابع قرآنی با اجرای آقای حيدری موسوی

(عنوان يادشده يکی از زيرعنوان‌های کلان‌پروژه‌ی سياست در قرآن است که در گروه پيشينه‌شناسی و مشاوره انجام می‌شود. پيش از اين طرح مفاهيم سياسی در قرآن به وسيله‌ی حجت‌الاسلام عبدالله نظرزاده در مرکز انجام شده است)

ـ فرهنگ لغات کشاف (الاشراف علی لغات الکشّاف) با اجرای سيدمصطفی صفوی

ـ سيمای ابرار در قرآن با اجرای آقای علی اسلامی

ـ طرح بررسی و نقد کتاب اربعين فخر رازی با اجرای آقای عيسی عيسی‌زاده و نظارت حسن رمضانی.

در اين جلسه که پس از اقامه‌ی نماز ظهر و عصر برگزار شد, آقايان حجج اسلام:محمدصادق يوسفی مقدم (رئيس مرکز)، سيدعلی‌اکبر حسينی (رئيس گروه تفسير ترتيبی و ترجمه)، عيسی عيسی‌زاده (سرپرست گروه فرهنگ‌نامه‌ها)، سيدعلی سادات فخر (رئيس گروه پيشينه‌شناسی و مشاوره)، علی اسلامی (عضو شورا)، محمد سحرخوان (از گروه دائرةالمعارف)، حسن رمضانی (عضو) و علی عابدی (منشی) حضور داشتند.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)