حوزه علميه در روش‌شناسی تفسير نيازمند تحول است

حجت‌الاسلام والمسلمين سعيد بهمنی – عضو كميسيون قرآنی شورای انقلاب فرهنگی و عضو هيئت علمی مركز فرهنگ و معارف قرآن

به گزارش ايکنا:

حوزه‌های علميه در روش‌شناسی تفسير و اصول و مبانی آن بايد كارهای بنيادينی را انجام دهند و اين حوزه نيازمند تحول اساسی است.

به گزارش خبرنگار افتخاری خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) در قم، حجت‌الاسلام والمسلمين «سعيد بهمنی» عضو كميسيون قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هيئت علمی مركز فرهنگ و معارف قرآن در گفتگو با ايكنا با اشاره به اين مطلب افزود: از آن جايی كه در سطوح پايينی حوزه علميه درس تفسير به عنوان درس جنبی مطرح می‌شود هيچ گونه كار اساسی در حوزه تفسير و علوم قرآنی و روش‌شناسی تفسير انجام نمی‌شود.

وی با انتقاد از اين وضعيت گفت: حوزه‌های نيازمند تغيير اساسی در نگاه به قرآن و مسايل مرتبط به آن هستند.

بهمنی گفت: در نگاه حوزه به قرآن حتی ارزش و اهميتی كه فقه به آن داده است را نمی‌بينيم. اگر قرآن در اصول فقه به عنوان منبع نخست احكام مطرح است بايد با اين نگاه به قرآن توجه شود كه در حال حاضر اين گونه نيست. هر كسی كه می‌خواهد در فقه به اجتهاد برسد نيازمند آن است كه قرآن و دست كم آيات احكام آن را بشناسد و فقه را بر پايه آن سامان دهد؛ اما در حال حاضر قرآن حتی در آيات‌الاحكام آن نيز مهجور است.

 بهمنی:
در نگاه حوزه به قرآن حتی ارزش و اهميتی كه فقه به آن داده است را نمی‌بينيم. اگر قرآن در اصول فقه به عنوان منبع نخست احكام مطرح است می‌بايست با اين نگاه به قرآن توجه شود كه در حال حاضر اين گونه نيست. هر كسی كه می‌خواهد در فقه به اجتهاد برسد نيازمند آن است كه قرآن و دست كم آيات احكام آن را بشناسد و فقه را بر پايه آن سامان دهد. اما در حال حاضر قرآن حتی در آيات‌الاحكام آن نيز مهجور است

عضو هيئت علمی مركز فرهنگ و معارف قرآن افزود: برای اين كه زاويه نگرش حوزويان تغيير يابد لازم است كه در حوزه دروس اصلی قرآن مطرح شود و در تفسير و ديگر شاخه‌های آن همچون علوم قرآنی كارهای اساسی انجام شود.

وی گفت: برخی مخالف اين هستند كه اصول فقه بتواند در حوزه روش‌شناسی تفسير كارآيی لازم را داشته باشد. اين نگرش به اين معناست كه در روش‌شناسی تفسير بايد كاری جدی و مستقلی انجام شود كه نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمين بهمنی گفت: در روش‌شناسی كمتر به علوم قرآنی پرداخته شده است، در حوزه‌های علميه همان‌گونه كه به متن كم توجهی شده است به مسايل روش‌شناسی آن نيز كمتر پرداخته شده است.

وی در پايان خواستار تغيير در نظام علمی حوزه‌های علميه شد تا قرآن دست كم حتی بر پايه نگرش فقهی در جايگاه خود قرار گيرد و مورد اهتمام باشد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)